Investeringsteman

1. Produktportfölj som adresserar stora och växande marknader:

Fokus på att bli ledande inom de stora och växande områdena mental hälsa och sjukdomar relaterade till läkemedels- och drogmissbruk. Parallellt adresserar Orexo också den pågående opioidepidemin, en av de största hälsokriserna i USA och ett allt mer växande globalt.

2. Stark intäktsgenerering som stödjer tillväxt:

Den ledande produkten ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende, ger ett starkt bidrag till intäkt och vinst som möjliggör fortsatta investeringar både i produkter på marknaden och i FoU.

3. Stark kommersiell position i USA med skalfördelar:

Strategiskt fokus på att utnyttka bolagets starka kommersiella position och goda tillgång till marknaden i USA genom att addera ytterligare produkter till den amerikanska kommersiella plattformen.

4. Utökad pipeline riktad mot stora medicinska behov:

Fortsätta bygga på den långa erfarenheten av att utveckla produkter med globalt godkännande genom att utöka pipeline med flera produktkandidater med kort tid till marknaden, baserade på innovativa teknologier för drug delivery och digitala terapier som adresserar stora medicinska behov inom våra viktigaste terapiområden.

5. Satsning på digitala behandlingar, en ny evidensbaserad frontlinje inom vården:

Digitala behandlingar kan öka tillgången till behandling och förbättra behandlingsresultat och kommer bli en integrerad del av det globala hälsovårdslandskapet. Mental hälsa och sjukdomar relaterade till läkemedels- och drogmissbruk är områden där detta behövs som mest.