Investeringsteman för långsiktig tillväxt

Adresserar stora och växande marknader

Fokus på att bli ledande inom de stora och växande områdena psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Parallellt adresserar Orexo den pågående opioidepidemin, en av de största hälsokriserna i USA, som accelererat i spåren av Covid-19.

Pipeline riktad mot stora medicinska behov

Fortsätta bygga på den långa erfarenheten av att utveckla produkter med globalt godkännande genom att utöka pipeline med fler produktkandidater med kort utvecklingstid till marknaden. Orexo´s läkemedelskandidater baseras på bolagets innovativa och patenterade formuleringsteknologier med fokus på amorphOX™.

Illustration av en amorf partikel
Illustration av en amorf partikel

Kommersiell närvaro i USA med omfattande synergier

Strategiskt fokus på att utnyttja bolagets starka kommersiella position och betalarnätverk i USA genom att addera ytterligare produkter till den amerikanska kommersiella plattformen.

Stark kassagenerering från US Pharma

Den ledande produkten ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende och som är en del av affärsområdet US Pharma, är en stark kassagenerator som möjliggör fortsatta investeringar både i produktportföljen och i FoU.

Satsning på digitala behandlingar, en ny evidensbaserad frontlinje inom vården

Digitala behandlingar ökar tillgång till behandling och förbättrar behandlingsresultat och kommer bli en integrerad del av det ­globala hälsovårdslandskapet. Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar är en av områdena där digitala lösningar kan göra mest nytta.