1. Produktportfölj som adresserar stora och växande marknader

Fokus på att bli ledande inom de stora och växande områdena mental ohälsa och beroendesjukdomar. Parallellt adresserar Orexo den pågående opioidepidemin, en av de största hälsokriserna i USA, och ett växande globalt problem.

2. Stark kassagenerering som stöder tillväxt

Den ledande produkten ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende, är en stark kassa- och vinstgenerator som möjliggör fortsatta investeringar både i produktportföljen och i FoU.

3. Dra nytta av den starka kommersiella positionen i USA

Strategiskt fokus på att utnyttja bolagets starka kommersiella position och betalarnätverk i USA genom att addera ytterligare produkter till den amerikanska kommersiella plattformen.

4. Pipeline riktad mot stora medicinska behov

Fortsätta bygga på den långa erfarenheten av att utveckla produkter med globalt godkännande genom att utöka pipeline med fler produktkandidater med kort utvecklingstid till marknaden, baserade på bolagets innovativa teknologier inom drug delivery och digitala lösningar, som adresserar stora medicinska behov.

5. Satsning på digitala behandlingar, en ny evidensbaserad frontlinje inom vården

Digitala behandlingar ökar tillgång till behandling och förbättrar behandlingsresultat och kommer bli en integrerad del av det ­globala hälsovårdslandskapet. ­Mental ohälsa och beroendesjukdomar är en av områdena där digitala lösningar kan göra mest nytta.