Orexos digitala terapier ger patienter terapeutiska behandlingar för att förebygga, hantera eller behandla beroendesjukdomar och psykisk ohälsa. Programmen genomförs samtidigt som patienterna går på en medicinsk behandling och kan utföras enskilt, såsom till exempel i patientens hem, när som helst på dygnet. Effekten har demonstrerats i ett stort antal publicerade kliniska studier med tusentals patienter.

Orexos digitala terapier har utvecklats baserat på etablerad teknik för kognitiv beteendeterapi, en målorienterad psykoterapibehandling som använder en direkt och praktisk strategi för problemlösning. Syftet är att förändra de tankemönster eller beteenden som ligger bakom patienternas problem.

Besök våra digitala behandlingars produktwebbsidor

Digitala Terapier
Teknisk utveckling
Registrering
Godkänd och/eller lanserad
US
EU
RoW
Deprexis® Depression
Partner: GAIA AG
Vorvida® Hantering av alkoholmissbruk
Partner: GAIA AG
MODIA® Opioidmissbruk
Partner: GAIA AG
 

Indikation

Hantering av alkoholmissbruk

Depression

Opioidberoende

Klinisk data

Visat på god klinisk effekt i en randomiserad klinisk studie där mer än 600 patienter ingick 1

Bevisad klinisk effekt i 13 randomiserade studier där sammanlagt mer än
2.800 patienter ingick 2

Pågående randomiserad klinisk studie där mer än 430 patienter ingår

Behandlingsperiod

180 dagar

90 dagar

180 dagar

Orexos digitala terapier är utvecklade av eller tillsammans med GAIA AG som har lång erfarenhet av att utveckla kliniskt beprövade digitala terapier inom flera olika terapiområden. Terapierna är framtagna i samråd med psykologer, läkare och patienter och baseras på kunskaper kring kognitiv beteendeterapi. 

GAIA: världsledande inom digitala behandlingar

  • Proven effectiveness in numerous randomized clinical trials with over 7,000 patients
  • More than 12 years of R&D experience, 20+ CE & FDA compliant products
  • Indications - CNS, immunology, oncology

Source and image rights - GAIA AG

1 Jördis M. Zill, Eva Christalle, Björn Meyer, Martin Härter, and Jörg Dirmaier The Effectiveness of an Internet Intervention Aimed at Reducing Alcohol Consumption in Adults: Results of a Randomized Controlled Trial (Vorvida) Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 127–33. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0127
2 Twomey et al. (2020), Zwerenz et al. (2017), Berger et al. (2018), Beevers et al. (2017), Klein et al. (2016), Meyer et al. (2015), Moritz et al. (2012), Berger et al. (2011), Meyer et al. (2009), Bücker et al. (2018), Fischer et al. (2015), Schröder et al. (2014)