Orexo utvecklar förbättrade läkemedel som fyller ett viktigt medicinskt behov inom framför allt det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. För att nå bättre behandlingsresultat och kunna hjälpa fler människor arbetar Orexo också med evidensbaserade digitala terapier. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller via partners över hela världen.

Utforska vår verksamhet

US Pharma

Orexos egna säljkår kommersialiserar läkemedel i USA. Idag består US Pharma av huvudprodukten ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende.

HQ & Pipeline

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på välkända läkemedelssubstanser vilka kombineras med bolagets innovativa patenterade formuleringsteknologier, såsom amorphOX®.

Digitala behandlingar

Våra evidens-baserade digitala terapier bygger på tekniker kring kognitiv beteendeterapi. I kombination med läkemedel bidrar dem till att förbättra behandlingsresultat och dess skalbarhet ökar patienters tillgång till vård.