ZUBSOLV® är en produkt för behandling av opioidberoende. ZUBSOLV® består av samma aktiva komponenter samt har jämförbar effekt och säkerhet som andra, tidigare godkända sublinguala läkemedel innehållande buprenorfin/naloxon. 

Snabbfakta  
Teknologi Sublingual
Indikation Opioidberoende
Kommersiella rättigheter Orexo kommersialiserar ZUBSOLV® i USA men äger rättigheterna på samtliga övriga marknader förutom i Australien och Nya Zeeland där Mundipharma Pty Ltd. avser påbörja en lansering i början av 2020.
Partners Orexo söker partners för ZUBSOLV® utanför USA, Australien och Nya Zeeland.
Patentskydd På de flesta större marknader fram till och med 2032

ZUBSOLV® är en produkt för behandling av opioidberoende. ZUBSOLV® består av samma aktiva komponenter samt har jämförbar effekt och säkerhet som andra, tidigare godkända sublinguala läkemedel innehållande buprenorfin/naloxon.Utbudet av sex olika dosstyrkor medför möjligheter till individanpassad dosering med potentiellt färre tabletter jämfört med existerande substitutionsbehandlingar. 

I juli 2013 godkändes ZUBSOLV® för underhållsbehandling av opioidberoende. I augusti 2015 godkändes den utökade indikationen ”Initiering av Behandling av Opioidberoende” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. I november 2017 godkändes ZUBSOLV® av EU-kommissionen för behandling av opioidberoende i Europa och i början av 2019 godkändes läkemedlet i Australien.

ZUBSOLV® bör användas som en del av en övergripande vårdplan, innefattande rådgivning och psykosocialt stöd. Behandlingen bör initieras under ledning av certifierade läkare.