Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på Drug Delivery teknologier genom att kombinera välkända och väldokumenterade substanser med egna innovativa formuleringsteknologier. Vår produktutvecklingsmodell kännetecknas av lägre risk, kortare utvecklingstider och lägre kostnader. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden.

Orexo är erkänt världsledande för sina sublinguala formuleringsplattformar. Orexo har hittills framgångsrikt utvecklat fyra produkter från idé till patient. Alla fyra produkter bygger på våra patenterade sublinguala formuleringsteknologier.

 Produkt     

Zubsolv® 

Abstral®   

Edluar®  

Diabact®1

 Indikation

Opioidberoende

Genombrottssmärta vid cancer

Sömnproblem

Diagnostisering av   magsårsbakterie

Partners

Flera externa partners

Kommersiella rättigheter

Orexo globalt, ex Australien och Nya Zeeland där Mundipharma Pty Ltd. äger rättigheterna.

 Kyowa Kirin globalt, ex USA

Mylan globalt

I huvudsak via partners globalt

1 Diabact är en produkt tillhörande Kibion. Ett dotterbolag som Orexo avyttrade 2015.