Snabbfakta

 

API

-

Teknologi

Digitala terapier

Indikation

Alkoholberoende

Utvecklingsfas

Registrering hos FDA i USA

Förväntad registrering hos FDA

Se ovan

Intern utveckling eller via partner

Partnerskap med GAIA AG

Konceptet/Produkten

Vorvida® är en helautomatiserad digital terapi utvecklad av GAIA baserad på företagets egenutvecklade artificiella intelligens (AI)-expertsystem broca®.

Orexo äger de exklusiva kommersiella rättigheterna för vorvida® i USA.

Kliniska studieresultat

Vorvida® har vetenskapligt bevisats kunna reducera bekymmersamma dryckesmönster hos vuxna med alkoholberoende. I en randomiserad kontrollerad studie med 608 vuxna med problematiskt alkoholintag fann forskarna att deltagarna i behandlingsgruppen med vorvida® signifikant minskade sin dagliga alkoholkonsumtion under tre och sex månader, med signifikant effektstorlek1. Dessutom rapporterade användarna av vorvida® färre dagar av berusningsdrickande och fylleri jämfört med kontrollgruppen samtidigt som acceptansen och användningsgraden av vorvida® var hög.

 

1 Jördis M. Zill, Eva Christalle, Björn Meyer, Martin Härter, and Jörg Dirmaier The Effectiveness of an Internet Intervention Aimed at Reducing Alcohol Consumption in Adults: Results of a Randomized Controlled Trial (Vorvida) Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 127–33. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0127