Orexo har utvecklats från ett FoU bolag till ett lönsamt fullt integrerat specialistläkemedelsbolag med egen kommersiell verksamhet i USA. Från en stark operationell och finansiell plattform siktar bolaget på att bli en globalt erkänd ledare inom opioidmissbruk och beroende. För att nå dit ska den kommersiella verksamheten utökas ytterligare genom fokus på affärsutveckling, M&A och lansering av egenutvecklade läkemedel och digitala behandlingar.

 

Mål och Strategier 2020 och framåt

 

Bredda den amerikanska kommersiella plattformen för att skapa synergier och öka försäljning

 

Bibehålla Orexo US lönsamhet och EBIT bidrag

Lansera minst ett nytt läkemedel från pipeline inom 2 år och ytterligare en inom de kommande 3 åren

Etablera en lönsam verksamhet inom ­digitala behandlingar där de första intäkterna förväntas år 2020