Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon produkter. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2017 dog drygt 70 200 amerikaner i en överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

 1 https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db294.htm

 

 

Den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter kan sammanfattas enligt följande:

   

Många drabbade få behandlas
 • Cirka 100 miljoner lider av kronisk smärta
 • Cirka 50 miljoner använder opioider för smärtlindring
 • Mer än 10 miljoner amerikaner använder opioider i icke-medicinsk syfte1
 • En av fyra som får kronisk behandling med opioider i primärvården har problem med beroende och över 5 miljoner är beroende av opioider2
 • Cirka 2 miljoner är diagnostiserade opioidmissbrukare3
 • Cirka 0,8 miljoner behandlas

1 https://www.surgeongeneral.gov/priorities/opioids
2 https://www.surgeongeneral.gov/priorities/opioids
3 https://www.surgeongeneral.gov/priorities/opioids

Omfattande marknad i stark tillväxt
 • Värdet på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende uppskattas till över USD 2,8 miljarder brutto
 • 2018 uppgick den årliga genomsnittliga tillväxten på marknaden till 14 procent

Källa: IMS Data

Federa förändringar för att öka tillgången till behandling
 • Under 2016 meddelade amerikanska hälso- och sjukvårdsdepartementet att taket för behandling med buprenorfin/naloxone höjs från 100 till 275 patienter per år och läkare
 • Under 2016 signerade även amerikanska kongressen den så kallade, The Comprehensive Addiction and Recovery Act, (CARA), vilket bland annat innebär att även sjuksköterskor och läkarassistenter får skriva ut recept vilket implementeras under 2017 och 2018
 • Den amerikanska presidenten förklarade, 2018, opioidkrisen som en så kallad Public Health Emergency situation, vilket generellt innebär att statliga resurser ska allokeras för att avvärja eller undvia hälsokriser som påverkar allmänheten.
 • Under 2018 godkändes ett federalt lagförslag som bland annat innebär att ge kategorier av vårdgivare på mellannivå tillstånd att behandla opioidberoende patienter.

 

 

Några av Zubsolvs konkurrensfördelar
 • Historiskt har Zubsolv® haft en starkare tillväxt bland nya patienter
 • Bredaste utbudet av dosstyrkor, vilket öppnar upp för individanappad dosering med potentiellt färre tabletter
 • Marknadens mest omfattande kliniska data
 • 70 procent av patienterna föredrar Zubsolv framför det marknadsledande läkemedlet i USA1. Motsvarande siffra i Europa är 79 procent1

1Resultat från ISTART STUDY i USA - största urval (N=758) samt bioekvivalent studie i EU med datauppgifter tillgångligt hos Orexo