1995

Orexo grundas med visionen att utveckla förbättrade läkemedel för att möta patienters behov. Detta görs genom att optimera egenskaper hos väldokumenterade substanser och kombinera dem med egenutvecklade Drug Delivery teknologier. I jämförelse med att utveckla nya NCEs (New Chemical Entities) är Orexos verksamhet förknippad med lägre risk, kortare utvecklingstid och mindre investeringar.

2000

Företagets första produkt, Diabact® UBT, registreras. Produkten, utvecklades för att genom en utandningstest kunna diagnostisera magsårsbakterien, Helicobacter pylori. År 2015 avyttras dotterbolaget Kibion där Diabact ingår.

2003

Nya ägare bidrar med finansiering och aktiviteten i bolaget ökar. Flera utvecklingsprojekt startas och en ny företagsledning tillsätts för att leda bolaget in i nästa fas.

2005

I väntan på att produkterna Abstral® och Edluar® ska lanseras av partners i USA och Europa noteras Orexo på börsen, idag Nasdaq Stockholm. Båda produkterna baseras på Orexos patentskyddade sublinguala tablettformulering.

2007

Orexo förvärvar bioteknikbolaget Biolipox med ambitionen att bredda affärsmodellen till att även inkludera utveckling av traditionella NCEs. Det ledande projektet härstammande från Biolipox, OX-CLI, förvärvas av AstraZeneca, 2016, och är idag i sen preklinisk fas.

2010

Orexo gör en riktad nyemission och Novo A/S kliver in som Orexos största aktieägare. Novo A/S investering får till följd att styrelsen lägger om strategin och, baserat på Orexos patenterade produkter, tar fram en vision om att etablera en egen kommersiell verksamhet.

2013

Orexo etablerar ett kommersiellt dotterbolag i USA och lanserar Zubsolv® i september 2013. Lanseringen sker endast tio veckor efter FDAs godkännande och parallellt med etableringen av Orexos amerikanska verksamhet.

2016

Efter tre år i USA säljer Zubsolv för mer än SEK 480 miljoner och över en SEK 1 miljard brutto totalt. Det amerikanska dotterbolaget bidrar med både ett positivt resultat och kassaflöde och Orexo visar för första gången i bolagets historia vinst.