Av hänsyn till medarbetare, temporär personal och besökare, ber vi tillsvidare alla som planerar att besöka vårt kontor att undvika detta om något eller några av nedanstående kriterier är uppfyllda:

För att minska risken för smitta undviker vi handskakningar på plats och vi följer allmänna råd för luftvägsinfektioner:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Handsprit finns även vid vår reception och i våra hygienutrymmen.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Out of concern of our employees, temporary staff and visitors we kindly request all whom plan to visit our facility to consider the below criteria and information carefully before the visit. If you fit into any of the below criteria, we kindly ask you to not visit our facility in person.

To prevent further spread of COVID-19, we are implementing preventative measures such as avoiding physical contact such as handshakes and we follow the general advice to prevent respiratory tract infections:

  • Wash your hands thoroughly and frequently with soap and warm water. Antibacterial hand gel is also available in our reception area and in our bathrooms.
  • Avoid touching your face or eyes and avoiding close contact with those who have fallen ill.
  • Coughing and sneezing in the arm fold or a paper handkerchief.