Missbruk av opioider är idag den vanligaste orsaken till att dö av droger. Problemet med opioider i USA har utvecklats till en epidemi, där överdoser skördar allt fler offer. Förutom förluster av liv är resurserna som läggs ned för att hantera utvecklingen en stor ekonomisk börda för samhället. Behandlingsbehovet är stort och buprenorfin/ naloxon marknaden växte 2018 med drygt 14 procent1.

 IMS Data