Nyckeltal kv4/hela året 2019

SEK m, om inget annat anges

2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

Δ
2018-2019

Nettoomsättning totalt

238,1

227,1

844,8

783,1

8%

varav Zubsolv® US nettoomsättning

190,5

166,7

719,2

621,5

16%

Kostnader för sålda varor

-23,0

-43,4

-105,6

-171,8

-39%

Operativa kostnader

-143,5

-146,1

-508,0

-515,6

-1%

EBIT

71,5

37,6

231,2

95,8

141%

Rörelsemarginal %

30,0

16,6

27,4

12,2

15,2 ppt

US EBIT

98,2

62,0

350,9

198,3

77%

US Rörelsemarginal %

51,6

37,2

48,8

31,9

16,9 ppt

EBITDA

85,8

42,8

272,1

116,6

133%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

1,12

1,49

6,33

3,99

59%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

1,10

1,47

6,20

3,93

58%

Kassaflöde från löpande verksamhet

60,2

71,7

290,9

242,0

20%

Likvida medel

816,8

589,8

816,8

589,8

38%

Fördelning av nettoomsättning kv4/hela året 2019

SEK m

2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

Zubsolv® US

190,5

166,7

719,2

621,5

Zubsolv – regioner ex US

0,0

5,2

0,1

36,2

Zubsolv – total       

190,5

171,9

719,3

657,8

Abstral® royalty

46,2

52,4

112,6

118,8

Edluar® royalty

1,3

2,9

11,6

6,6

OX-MPI

0,0

-

1,4

-

Totalt

238,1

227,1

844,8

783,1

Kassaflöde kv4/hela året 2019

 

SEK m

2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

60,2

71,7

290,9

242,0

Investeringsaktiviteter

-11,0

-3,9

-26,3

-6,2

Finansiella aktiviteter

-4,3

0,0

-53,7

0,0

Kassaflöde (exkl differenser i valutakurs)

44,8

67,8

210,8

235,8

Likvida medel

816,8

589,8

816,8

589,8