Nyckeltal kv 1 2020

SEK m, om inget annat anges

2020
jan-mars

2019
jan-mars

2019
jan-dec

Δ

2019-2020

Nettoomsättning totalt

175,0

174,3

844,8

0,4%

Kostnader för sålda varor

-20,0

-25,3

-105,6

-21%

Operativa kostnader

-121,1

-147,9

-508,0

-18%

EBIT

34,0

1,1

231,2

2991%

Rörelsemarginal %

19,4

0,6

27,4

18,8 ppt

EBITDA

39,1

12,0

272,1

226%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

2,38

0,41

6,33

483%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

2,34

0,40

6,20

484%

Kassaflöde från löpande verksamhet

48,1

50,9

287,0

-5,6%

Likvida medel

861,4

647,4

816,8

33%

Nettoomsättning och EBIT per segment kv 1 2020

SEK m

Nettoomsättning

EBIT

 

2020

jan-mar

2019

jan-mar

2019

jan-dec

2020

jan-mar

2019

jan-mar

2019

jan-dec

Zubsolv® US

163,9

161,7

719,2

75,9

68,2

347,1

US Pharma – total

163,9

161,7

719,2

75,9

68,2

347,1

Digitala behandlingar

-

-

-

-12,1

-

-0,9

Digitala behandlingar– total

-

-

-

-12,1

-

-0,9

Abstral® royalties

8,6

10,9

112,6

-

-

-

Edluar® royalties

2,4

1,7

11,6

-

-

-

Zubsolv - ex US

0,1

0,0

0,1

-

-

-

OX-MPI

-

-

1,4

-

-

-

HQ & Pipeline – total

11,1

12,6

125,6

-29,9

-67,1

-115,0

Total

175,0

174,3

844,8

34,0

1,1

231,2

Kassaflöde kv 1 2020

 

SEK m

Q1

2020

Q1
2019

Jan - Dec

2019

Kasseflöde från den löpande verksamheten

48.1

50.9

287.0

Investeringsaktiviteter

-3.9

-0.1

-22.4

Finansieringsaktiviteter

-68.8

-10.7

-53.7

Kassaflöde (exkl valutakursdifferenser)

-24.6

40.2

210.8

Likvida medel

861.4

647.4

816.8