...för behandling av alkoholmissbruk

vorvida® erbjuder personligt tillhandahållen virtuell kognitiv beteendeterapi för personer, 18 år eller äldre, med problematisk eller skadlig alkoholanvändning som vill minska sitt alkoholintag.

Snabbfakta

 

Teknologi

Digitala terapier

Indikation

Svårt alkoholmissbruk

Kommersiella rättigheter

Orexo äger de exklusiva rättigheterna till den amerikanska marknaden

Partners

In-licensierad från GAIA AG

Lansering

20 juli 2020 i USA

Konceptet/Produkten

vorvida® är en helautomatiserad digital terapi utvecklad av GAIA baserad på företagets egenutvecklade system broca®, som bygger på artificiell intelligens (AI).

Orexo äger de exklusiva kommersiella rättigheterna för vorvida® i USA.

Alkoholmissbruk är en omfattande hälsokris i USA med cirka 16,6 miljoner människor som är drabbade.1 Varje år avlider mer än 88 000 personer av alkoholrelaterade orsaker,2 vilket gör detta till den tredje största dödsoraken som är möjlig att förebygga i landet. Alkoholmissbruk kostar det amerikanska samhället cirka 249 miljarder dollar varje år.3

Kliniska studieresultat

vorvida® har vetenskapligt bevisats kunna reducera bekymmersamma dryckesmönster hos vuxna med alkoholberoende. I en randomiserad kontrollerad studie med 608 vuxna med problematiskt alkoholintag fann forskarna att deltagarna i behandlingsgruppen med vorvida® signifikant minskade sin dagliga alkoholkonsumtion under tre och sex månader, med signifikant effektstorlek.4 Dessutom rapporterade användarna av vorvida® färre dagar av berusningsdrickande och fylleri jämfört med kontrollgruppen samtidigt som acceptansen och användningsgraden av vorvida® var hög.

För mer information om vorvida® se produkt-webbsidan

Gå till webbsidan

SMSHA, Substance  Abuse and Mental Health Services Administration
Sacks, J.J.; Gonzales, K.R.; Bouchery, E.E.; Tomedi, L.E.; and Brewer, R.D. 2010 National and state costs of excessive alcohol consumption. American Journal of Preventive Medicine49(5):e73–e79, 2015.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. Table 5.5A—Alcohol Use Disorder in Past Year Among Persons Aged 12 or Older, by Age Group and Demographic Characteristics: Numbers in Thousands, 2016 and 2017. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/cbhsq-reports/NSDUHDetailedTabs2017/NSDUHDetailedTabs2017. htm.
4 Jördis M. Zill, Eva Christalle, Björn Meyer, Martin Härter, and Jörg Dirmaier The Effectiveness of an Internet Intervention Aimed at Reducing Alcohol Consumption in Adults: Results of a Randomized Controlled Trial (Vorvida) Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 127–33. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0127