Orexos produktportfölj innehåller tradionella läkemedel och digitala terapier. Produkterna har utvecklats med fokus på att finna innovativa lösningar på identifierade behov, framför allt för sjukdomar inom mental ohälsa, såsom läkemedels- och drogmissbruk, beroende samt depression. Produkterna kommersialiseras i USA av Orexo och av partners på övriga marknader.

 Produkt     

ZUBSOLV® 

Abstral®   

Edluar®  

deprexis®

vorvida®

 Indikation

Opioidberoende

Genombrottssmärta vid cancer

Sömnproblem

Symtom på mild till svår depression

Tungt alkoholmissbruk, inklusive
alkoholberoende (AUD)

Partners

Orexo söker partners för marknader utanför USA

In-licensierad från

In-licensierad från

Kommersiella rättigheter

Orexo globalt, ex Australien och Nya Zeeland där Mundipharma Pty Ltd. äger rättigheterna.

 Kyowa Kirin globalt, ex USA och EU

Mylan globalt

Orexo äger de exklusiva rättigheterna till den amerikanska marknaden

Orexo äger de exklusiva rättigheterna till den amerikanska marknaden