Zubsolv är en produkt för behandling av opioidberoende. Zubsolv består av samma aktiva komponenter samt har jämförbar effekt och säkerhet som andra, tidigare godkända sublinguala läkemedel innehållande buprenorfin/naloxon. 

Snabbfakta  
Teknologi Sublingual
Indikation Opioidberoende
Kommersiella rättigheter Orexo kommersialiserar Zubsolv i USA men äger rättigheterna på samtliga övriga marknader förutom i Australien och Nya Zeeland där Mundipharma Pty Ltd. avser påbörja en lansering i början av 2020.
Partners Orexo söker partners för Zubsolv utanför USA, Australien och Nya Zeeland.
Patentskydd På de flesta större marknader fram till och med 2032

Zubsolv är en produkt för behandling av opioidberoende. Zubsolv består av samma aktiva komponenter samt har jämförbar effekt och säkerhet som andra, tidigare godkända sublinguala läkemedel innehållande buprenorfin/naloxon.Utbudet av sex olika dosstyrkor medför möjligheter till individanpassad dosering med potentiellt färre tabletter jämfört med existerande substitutionsbehandlingar. 

I juli 2013 godkändes Zubsolv för underhållsbehandling av opioidberoende. I augusti 2015 godkändes den utökade indikationen ”Initiering av Behandling av Opioidberoende” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. I november 2017 godkändes Zubsolv av EU-kommissionen för behandling av opioidberoende i Europa och i början av 2019 godkändes läkemedlet i Australien.

Zubsolv bör användas som en del av en övergripande vårdplan, innefattande rådgivning och psykosocialt stöd. Behandlingen bör initieras under ledning av certifierade läkare.