Orexo meddelar förändringar i styrelsen

Uppsala, 27 oktober 2023 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar att Robin Evers, Senior Vice President, Head of Global Regulatory Affairs & Global Safety, Medical Writing och R&D Quality, på Novo Nordisk A/S har utsetts till medlem i bolagets styrelse. Robin Evers ersätter Henrik Kjaer Hansen, som har meddelat att han kommer avgå efter att ha representerat Orexos största aktieägare, Novo Holdings A/S, sedan 2018. Henrik Kjaer Hansen kommer fortsätta arbeta nära Orexo som ordförande i Orexos valberedning.

Robin Evers har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsindustrin med expertis inom utveckling av biologiska läkemedel, vacciner och småmolekylära läkemedel från ledande positioner på Wyeth, Pfizer och sedan 2013 på Novo Nordisk A/S i Danmark. På Novo Nordisk A/S är Robin Evers en del av den globala R&D-ledningen och har varit avgörande i arbetet med att utforma internationella strategier för att stödja utveckling och registrering av innovativa och differentierade produkter, såsom peptidläkemedlen Ozempic, Wegovy och Rybelsus.

James Noble, styrelseordförande, kommenterar: “Orexo har en stark historik av att utveckla nya läkemedel som har godkänts på marknader över hela världen. De senaste åren har vi återigen stärkt våra positioner inom utveckling av nya innovativa produkter och ökar nu fokuset på läkemedelsutveckling genom att bygga vidare på vår nya skalbara formuleringsplattform amorphOX®. AmorphOX har unika egenskaper som kan tillämpas på ett brett spektrum av molekyler, från små molekyler till stora biologiska molekyler såsom proteiner och vaccin. Jag varmt välkomnar Robin Evers och jag är säker på att vi kan dra nytta av hans enastående expertis inom läkemedelsutveckling och i synnerhet hans erfarenhet av biologiska läkemedel. Slutligen vill jag tacka Henrik Kjaer Hansen för hans viktiga bidrag i styrelsen under de senaste sex åren och ser fram emot att fortsätta arbeta med honom i hans nya roll som ordförande i valberedningen."

Robin Evers plats i styrelsen beslutades igår vid bolagets extra bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta:
Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och Koncernchef

 

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: +46 (0)18 780 88 00

 

Tel: +46 (0)18 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com

 

Om Orexo
Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2022 till SEK 624 miljoner och antal anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA. 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl. 8.00.