Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport för kv 2 2023

Uppsala, 7 juli, 2023 – Som tidigare kommunicerats publiceras delårsrapporten för kvartal 2, tisdagen den 18 juli kl 8. Samma dag, kl 15, inbjuds analytiker, investerare, och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, och CFO Fredrik Järrsten presenterar den senaste utvecklingen och håller en Q&A.

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007950 

Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet. 

För att delta via webcast: https://ir.financialhearings.com/orexo-q2-2023/register  

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter/Presentationer 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

Email: ir@orexo.com

Om Orexo 

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2022 uppgick till SEK 624 miljoner och antalet anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube