Orexo inleder explorativa förstudier med amorphOX[®] i samarbete med två ledande läkemedelsbolag inom utveckling av vaccin och biologiska läkemedel

  • Den egenutvecklade Drug Delivery plattformen amorphOX® har använts för att framgångsrikt formulera covid-19 spike-protein som visat utmärkt stabilitetsdata
  • I de explorativa förstudierna tillämpas plattformen tillsammans med ett proteinbaserat läkemedel och ett vaccin vilket görs i samarbete med ledande läkemedelsbolag inom området.
  • Orexo har patentansökningar som skyddar formuleringar där amorphOX® används tillsammans med biomolekyler

 

Uppsala 9 januari 2023 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar idag att bolaget påbörjat två explorativa förstudier där den egenutvecklade Drug Delivery plattformen amorphOX® används tillsammans med ett proteinbaserat läkemedel och ett vaccin. Studierna sker i samarbete med ledande läkemedelsbolag för utveckling av biologiska läkemedel och vaccin. Förstudierna följer på framgångsrik formulering av covid-19 spike-protein vid tillämpning av amorphOX®.

 

Orexo har utökat användningen av amorphOX® plattformen, från små molekyler till att även omfatta stora molekyler. Enzymer, peptider och proteiner har testats och visat på signifikant förbättrade stabilitetsdata i ett brett intervall av temperaturer i jämförelse med andra formuleringar. I den nyligen genomförda studien med covid-19 spike-protein, uppmättes aktivitetsnivån i proteinet efter en månad i både medel- och högtempererade miljöer. Data demonstrerade att formuleringar baserade på amorphOX® uppmätte oförändrad aktivitetsnivå efter en månad även vid förvaring i hög temperatur.

 

amorphOX® har också testats i flera kliniska studier tillsammans med olika substanser och data har konsekvent demonstrerat överlägsen nasal absorption och biotillgänglighet i jämförelse med andra formuleringar. Vid prövning av plattformens genomförbarhet tillsammans med biologiska läkemedel kommer Orexo arbeta tillsammans med läkemedelsbolag med unika biomolekyler eller teknologier.

 

Samarbetet med två ledande internationella läkemedelsbolag för utveckling av vaccin och biologiska läkemedel, som meddelas idag, innebär att båda parter kommer utvärdera genomförbarheten i att tillämpa biomolekyler med plattformen amorphOX®. Samarbetet bygger på en tydlig ansvarsfördelning där Orexo leder arbetet med formulering och tillverkning, medan partnerbolaget ansvarar för att testa produkten och utvärdera framtida kommersiella möjligheter inom ramen för samarbetet.

 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo, kommenterar, ”amorphOX® är hörnstenen i vår pipeline av utvecklingsprojekt. Därför gläder det mig att amorphOX® unika egenskaper, såsom nasal administration, biotillgänglighet och stabilitet uppmärksammas av ledande biotech-bolag.  Att lagra biomolekyler är ofta en utmaning och vanligtvis måste dessa läkemedel injiceras. Om amorphOX® kan öppna upp för nasal administration och förvaring i rumstemperatur innebär det en avsevärd förbättring för många av dessa läkemedel och ökar dessutom tillgången till livräddande mediciner och vacciner. Vår ambition är att samarbeta med ledande bolag för att testa amorphOX® tillsammans med deras biomolekyler eller teknologier. Om vi når framgång kan projekten utvecklas till intäktsgenererande partnerskapsavtal.”

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com


Om amorphOX®

Orexos egenutvecklade Drug Delivery plattform amorphOX® är ett pulver bestående av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedel, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra ingredienser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet liksom snabb upplösning. Teknologin fungerar för ett brett spektrum av aktiva ingredienser och har validerats i flera kliniska prövningar i människa och demonstrerat snabb och omfattande exponering av läkemedlet.

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk och psykisk ohälsa. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 miljoner och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2023, kl 08.00 CET