Orexos partner Gesynta Pharma förbereder fas 2-studie för OX-MPI med målet att utveckla innovativt läkemedel för endometrios

Uppsala 20 oktober 2022 – Orexos partner Gesynta Pharma som äger rättigheterna till läkemedelskandidaten OX-MPI (GS-248) har meddelat att bolaget tagit ett strategiskt beslut om att utveckla ett läkemedel för behandling av endometrios, en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent av kvinnor i fertil ålder.

Beslutet bygger på mycket positiva data från en nyligen genomförd studie i en avancerad preklinisk modell av endometrios där läkemedelskandidaten visat ha tydliga sjukdomsmodifierande egenskaper. Denna data  tillsammans med den goda säkerhetsprofilen som läkemedelskandidaten visat i en tidigare klinisk studie, liksom det stora behandlingsbehovet, ligger till grund för beslutet att börja förbereda för en klinisk fas 2-studie i patienter med endometrios.

För mer information, vänligen se bifogat pressmeddelande från Gesynta Pharma.