Orexos partner Gesynta Pharma har meddelat resultat från fas 2-studien för OX-MPI (GS-248)

Uppsala 9 september 2022 – Orexos partner Gesynta Pharma som äger rättigheterna till läkemedelskandidaten OX-MPI (GS-248) har nyligen meddelat resultaten från en explorativ klinisk fas II-studie i patienter med systemisk skleros. Enligt Gesynta Pharma visade OX-MPI (GS-248) på  god tolerans och säkerhetsprofil samt på en kraftfull systemisk hämning av målenzymet mPGES-1. Någon signifikant effekt på patienternas symtom uppnåddes däremot inte.

Framåt kommer Gesynta Pharma bygga vidare på de positiva resultaten från studien och utveckla OX-MPI (GS-248) för att hjälpa människor som lider av andra sjukdomar där det finns ett stort behandlingsbehov, som till exempel endometrios.

För mer information, vänligen se bifogat pressmeddelande från Gesynta Pharma.