Orexos ledande produkt ZUBSOLV® på Medicaids lista för subventionerade läkemedel i delstaten New York

  • ZUBSOLV® kommer vara rekommenderat och subventionerat hos samtliga patienter som är försäkrade genom Medicaid i delstaten New York och gäller från och med den 22 mars 2022
  • Listförändringen innebär att andelen patienter som kan få ZUBSOLV® rekommenderat och subventionerat inom det publika betalarsegmentet ökar från 42 procent till 48 procent  
  • Inom det kommersiella betalarsegmentet är motsvarande siffra oförändrad och uppgår till 98 procent

Uppsala 24 februari 2022 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar idag att fler patienter i USA som lider av opioidberoende kommer få ZUBSOLV® rekommenderad och subventionerad. Nyheten följer på att State of New York Department of Health har publicerat en ny läkemedelslista för läkemedelsassisterad behandling (Medication Assisted Treatment, MAT), som ges till opioidberoende patienter och som träder i kraft den 22 mars 2022.

ZUBSOLV® kommer bli rekommenderat och subventionerat för patienter som är försäkrade genom Medicaid i delstaten New York. Detta innebär att det inte krävs ett förhandsgodkännande av försäkringsbolagen innan behandling kan påbörjas samtidigt som ZUBSOLV® kommer ha samma subvention som alla andra buprenorfin-baserade behandlingar som finns med på listan.

Den förbättrade positionen innebär att 48 procent av patienterna inom det publika betalarsegmentet i hela USA kommer kunna få ZUBSOLV® rekommenderat och subventionerat, en ökning med 6 procentenheter sedan ingången av 2022, då motsvarande siffra var 42 procent. I jämförelse med början av 2021 då 34 procent av patienterna kunde får läkemedlet rekommenderat och subventionerat är ökningen ännu större, vilket förklaras av den förbättrade positionen i delstaten Kentucky under 2021. Orexo kommer fortsätta ha stort fokus på det publika betalarsegmentet så att ännu fler patienter som lider av opioidberoende ska få läkemedlet rekommenderat och subventionerat.

Delstaten New York är den näst största betalaren inom Medicaid av buprenorfin/naloxon-produkter i USA, med en bruttoförsäljning, det vill säga före rabatter, uppgående till nästan USD 180 miljoner. ZUBSOLV® har aldrig tidigare varit rekommenderat och subventionerat för alla patienter inom Medicaid i delstaten New York. Historiskt har volymen för ZUBSOLV® varit försumbar i Medicaid-segmentet inom delstaten. Marknadsandelen i det kommersiella segmentet i New York är däremot 7 procent och är ett resultat av den breda subventioneringen för ZUBSOLV® inom segmentet.

Sedan lanseringen av ZUBSOLV® i september 2013 har Orexo haft en stark närvaro med försäljningsrepresentanter i delstaten och efter den förbättrade positionen är planen att från april 2022 ytterligare öka närvaron i delstaten genom omfördelning av resurser.
 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, kommenterar: ”Rekommendationer och subventionering av ZUBSOLV® har varit en hörnsten i kommersialiseringen av produkten i USA sedan lanseringen 2013. Den statligt finansierade vården och särskilt Medicaid har visat störst tillväxt de senaste åren och vår marknadsandel för ZUBSOLV® har lidit av brist på rekommendationer och subventionering inom denna del av marknaden. Genom förbättringen i Kentucky förra sommaren och nu i New York har vi gjort betydande framsteg i arbetet med att göra vår ledande produkt tillgänglig för många fler patienter som lider av opioidberoende. Detta kommer att ge Orexo nya tillväxtmöjligheter för ZUBSOLV® och ytterligare stärka verksamheten långsiktigt.”

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

E-mail: ir@orexo.com

 

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk och mental hälsa. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 m och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari, kl 8.00 CET.

 

 

 

Images
Zubsolv 5 7 box