Robert Rönn, forskningschef: ”Min vision är att utveckla ett antal nya läkemedel baserade på amorphOX™”

 

Under de senaste åren har Orexo investerat i sin utvecklingspipeline med fokus på OX124, ett livräddande läkemedel mot överdoser. Parallellt har bolaget utvecklat en ny plattform för läkemedelsformulering (Drug Delivery), amorphOX™, som kommer vara grunden i andra framtida läkemedel. I en intervju med Robert Rönn, forskningschef på Orexo, reflekterar han över utvecklingen av banbrytande läkemedel, hur du bäst försvarar dina innovationer och visionen för den nya Drug Delivery-plattformen.

 

P:\Internal Information\Robert Rönn\JELA_OREX_210906-434_EDIT_HIGHRES_RR.jpg

Robert Rönn, forskningschef på Orexo

 

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik och
Filosofie doktor i läkemedelskemi,
Uppsala universitet.

 

Kärnkompetenser: läkemedelsutveckling och formulering. Immateriella rättigheter och rättsprocesser.

 

Största prestation: patentstrategin för ZUBSOLV®,
som ledde till en seger i den amerikanska överklagandedomstolen 2018.

 

Aktuell med: framgångsrika studieresultat i den registreringsgrundande studien för OX124, ett livräddande läkemedel mot överdoser, samt utvecklat en ny Drug Delivery-plattform, amorphOX™.

 

Hur arbetar ni med forskning och utveckling på Orexo?

På Orexo har vi en stark historik vad gäller att utveckla läkemedel som blivit godkända på ett flertal marknader. Det handlar om en kontinuerlig cykel av upptäckter, forskning, utvärdering och innovation som omfattar alla våra team inom området. Våra medarbetare är vår styrka och vi har ett mycket skickligt team som utvecklar banbrytande läkemedel med potential att förändra liv. Orexos kultur kännetecknas av öppenhet inför nya idéer vilket genererar kreativitet i hela organisationen. Som ett litet bolag värdesätter vi varandra och förstår att gemensamma ansträngningar är nyckeln till framgång.

När jag började arbeta i läkemedelsbranschen och gjorde mina första experiment minns jag ögonblicket när någon kom in och intresserade sig för det jag gjorde. Det gav mig väldigt mycket energi. Jag tycker verkligen om data, forskning och utvärdering av resultat, så jag försöker vara så involverad som möjligt och ha en kontinuerlig dialog med teamet.

 

Jag är nyfiken och vill synas, men jag vill ge alla så mycket frihet och ansvar som möjligt. Gott ledarskap handlar om att inspirera och stärka andra.

 

Jag är nyfiken och vill synas, men jag vill ge alla så mycket frihet och ansvar som möjligt.
Gott ledarskap handlar om att inspirera och stärka andra.

 

 

Hur skyddar du era innovationer? 

Min roll handlar om att ta ett steg tillbaka från den dagliga forskningsverksamheten. Ett av mina fokusområden är patentstrategier och immateriella rättigheter globalt, vilket ger mig en grundlig förståelse för hur vi bäst kan skydda våra kommande produkter.

 

Vår största framgång hittills är med ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende, som har patentskydd till 2032. Detta var en ytterst viktig seger i den federala överklagandedomstolen 2018 som understryker vår förmåga och beslutsamhet att inte bara utveckla utan också skydda våra innovationer.

 

Att lämna in patentansökningar och försvara patenten är komplext, då man måste veta hur de rätta försöken ska utföras, iterera sin forskning och navigera bland internationell lagstiftning. Det har lärt mig vilken typ av studier som vi ska ta med i våra patentansökningar och vad vi hela tiden måste tänka på för att minska risken för framtida utmaningar av våra patent.

 

Du har varit involverad i utvecklingen av den nya Drug Delivery-plattformen amorphOX™. Berätta lite om det.

 

amorphOX™ har i kliniska studier visat på:

 

      God tolerans

      Hög exponering

      Snabb absorption

      Låg variation

 

 

Vår nya Drug Delivery-plattform amorphOX™ är en innovativ pulverteknologi med stor potential. Molekylerna i den befinner sig i ett amorft högenergi-tillstånd, samtidigt som de uppvisar god kemisk och fysikalisk stabilitet. amorphOX™ är snabblöslig i små mängder vatten eller saliv, vilket gör den idealisk till exempel för nasal eller sublingual administrering av akutläkemedel.

 

Våra studier visar att amorphOX™ bland annat ger snabb absorption och tolereras väl. Plattformen fungerar tillsammans med olika aktiva läkemedelssubstanser och dess stabilitet erbjuder praktiska fördelar i fråga om lagring, distribution och administrering.

 

Plattformen fungerar tillsammans med olika aktiva läkemedelssubstanser och dess stabilitet erbjuder praktiska fördelar i fråga om lagring, distribution och administrering.

 

 

OX124 (naloxon) är vårt första läkemedel baserat på amorphOX™. OX124 är ett livräddande läkemedel utvecklat för överdoser orsakade av syntetiska opioider, såsom fentanyl, och vi är nära ett inlämnande av en ansökan om marknadsgodkännande i USA. OX124 har stor kommersiell potential och vårt team i USA förbereder sig för att ta detta livräddande läkemedel till marknaden under 2023.

 

Vilken är din vision för de närmaste åren?

Min vision är att utveckla ett antal nya läkemedel baserade på den nya teknologin. Projekten i vår nuvarande pipeline, OX124, OX125 (nalmefen) och OX640 (nasalt adrenalin) är alla baserade på amorphOX™ och alla har betydande potential att möta stora medicinska behov. OX640 är vår nyaste produktkandidat och vi planerar en första klinisk studie i människa i mitten av nästa år.

 

Som forskare tänker jag hela tiden på nästa generation av produkter och teknologier. Jag ser betydande möjligheter utanför missbruksområdet. Detta är en spännande tid för Orexo och jag är stolt över att arbeta med ett så erfaret och engagerat team.

 

 
  För ytterligare information kontakta
 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.com.  Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube