Inbjudan till presentation av Orexos kvartalsrapport för kv 2, den 15 juli kl 15

Uppsala, 6 juli, 2021 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo kvartalsrapporten för kv 2, torsdagen den 15 juli, kl 8. Samma dag, kl 15, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Joseph DeFeo, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com, senast kl 13.

För att delta vänligen se nedan.

Länk: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2021

Telefon nr: SE: 08 505 583 50, UK: +44 333 300 92 70, US: +1 646 722 49 04

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida under Investerare/Rapporter, presentationer och audiocasts.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
E-post: ir@orexo.com

Om Orexo 
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag USA-marknaden för buprenorfin-/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Orexos totala nettoomsättning 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.