Inbjudan till presentation av Orexos Bokslutskommuniké inkl. kv4 2018, den 30 januari

Uppsala, 22 januari, 2019 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo Bokslutskommunikén inkl. kv4 2018, onsdagen den 30 januari, kl 8.00. Samma dag, kl 14.00, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Joseph DeFeo, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.00.

För att delta vänligen se nedan.

Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q4-2018 

Telefon nr: (SE) 08 850558354, (UK) + 44 33 33 009 267 eller (US) + 1 64 67 224 904

Cirka en timma innan audiocasten finns presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Orexo AB (publ) 

Lena Wange, IR & Communications Manager 
Tel: 018 780 88 00
Email: 
ir@orexo.com 

Om Orexo  
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.