Orexo och Boehringer Ingelheim rapporterar framsteg i samarbetet som syftar till utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation

Uppsala och Ingelheim, Tyskland - den 16 december 2010 - Orexo AB (STO: ORX) och Boehringer Ingelheim GmbH meddelar idag att Boehringer Ingelheim har valt en läkemedelskandidat för vidare klinisk utveckling inom ramen för det gemensamma globala exklusiva forsknings-, utvecklings- och kommersialiseringsavtalet. Målsättningen med samarbetet är att utveckla en helt ny läkemedelsklass för behandling av smärta och inflammation. Delmålsersättningen uppgår till 6,5 miljoner EUR (59 miljoner SEK) och betalas omgående ut till Orexo.

Enligt avtalet, som Boehringer Ingelheim i oktober 2005 ingick med forskningsbolaget Biolipox, kommer Boehringer Ingelheim att betala ytterligare ersättningar om vissa andra delmål uppnås, samt royaltyersättningar. (Orexo förvärvade Biolipox i november 2007). Boehringer Ingelheim ansvarar för fortsatt utveckling och marknadsföring. Utöver detta har Orexo en option att gemensamt med Boehringer Ingelheim i Norden och Baltikum marknadsföra de produkter som tas fram inom ramen för projektet. Ett sådant samarbete skulle göra det möjligt för Orexo att bygga en egen kommersiell säljstyrka inom området inflammatorisk smärta.

Samarbetet är fokuserat på Orexos prostaglandinforskning (PGE2). PGE2 är en endogen substans som är central i olika inflammatoriska processer. Projektets mål är att utveckla ett läkemedel som specifikt hämmar bildningen av PGE2. Till följd av den selektiva effekten, kan läkemedlet ge färre biverkningar än tillgängliga smärtläkemedel, som till exempel NSAIDs.

“Vi är mycket glada att kunna rapportera detta betydelsefulla framsteg i vårt samarbete med Boehringer Ingelheim, ett globalt läkemedelsföretag med stor expertis inom smärta och inflammation, och en utmärkt partner för Orexo. Genom att kombinera våra kompetenser och resurser är vi övertygade om att nyare och bättre läkemedel snabbare blir tillgängliga för miljoner patienter”, säger Orexos VD och koncernchef Torbjörn Bjerke.

“Vi är fortsatt imponerade av den höga kvaliteten på Orexos expertis inom arakidonsyraområdet”, säger professor Wolgang Rettig, forskningschef på Boehringer Ingelheim. “Det medicinska behovet inom områdena smärta och inflammation är avsevärt och detta samarbete har potentialen att fylla patienters och läkarnas behov av en behandling som är både säker och effektiv”.

Kontakta Orexo: Kontakta Boehringer Ingelheim:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef
Tel: 0708-66 19 90
E-post:
torbjorn.bjerke@orexo.com 
Julia Meyer-Kleinmann
Head Science & Technology Communications
Tel. +49 6132 77 8271
E-post: Press@boehringer-ingelheim.com
 
Robin Wright, finansdirektör
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

  

Till redaktionen:

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har ansvarat för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral™ är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring sina forsknings-och utvecklingsprogram: ett forskningssamarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med målet att identifiera och utveckla nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, ett med Boehringer Ingelheim för behandling av inflammation och smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.

Mer information finns på www.orexo.se.


Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 största läkemedelsbolag. Huvudkontoret ligger i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten är global med 142 bolag i 50 länder och mer än 41 500 anställda. Allt sedan verksamheten grundades 1885 har det familjeägda företaget i 125 år verkat inom forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya produkter med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.
Under 2009 redovisade Boehringer Ingelheim en nettoförsäljning på 12,7 miljarder EUR varav 21% spenderades på forskning och utveckling inom sitt största affärsområde för receptbelagda läkemedel.

Mer information finns på www.boehringer-ingelheim.com.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2010 kl.09:00.