Snabbfakta

 

API

-

Teknologi

Digitala terapier

Indikation

Opioidberoende

Utvecklingsfas

Preklinisk

Förväntad registrering hos FDA

2021

Intern utveckling eller via partner

Partnerskap med GAIA AG

Identifierbart behov

Läkemedelsassisterad behandling (LARO-behandling, kallad MAT i USA) av opioidberoende kräver en komplett behandlingsplan som förutom att inkludera en effektiv medicinering, såsom Orexos kommersiellt tillgängliga Zubsolv®, även innehåller rådgivning och psykosocialt stöd. Tillgången till och kvaliteten på rådgivning och psykosocialt stöd är fortfarande ett av de främsta hindren för en framgångsrik behandling i många delar av USA. Orexo tror att den helautomatiserade digitala terapin kan bli ett värdefullt tillskott till befintliga behandlingsplaner som kommer att förbättra både patienternas tillgång till behandling och behandlingsresultaten.

Koncept

I kv 3 2019 tecknades ett avtal med GAIA AG, en global ledare inom digitala behandlingar, för utveckling av en digital terapi för behandling av opioidberoende. Tillgången till och kvaliteten på rådgivning och psykosocialt stöd är fortfarande ett av de främsta hindren för en framgångsrik behandling i många delar av USA. Orexo tror att den digitala terapin, kan bli ett värdefullt tillskott till befintliga behandlingsplaner som kommer att förbättra både patienternas tillgång till behandling och behandlingsresultaten.

OXD01, kommer använda GAIAs egenutvecklade system, broca®, som bygger på artificiell intelligens (AI) och som varit ryggraden i mer än 70 produkter och som hittills testats på över 10 000 patienter i kliniska prövningar. Systemet engagerar kontinuerligt användarna i individualiserade och simulerade 1:1 interaktioner för att, steg för steg, vägleda dem mot specifika behandlingsmål. Denna individanpassning gör GAIAs produkter unika och har visats ha en påtaglig positiv påverkan på patienternas behandlingsresultat, både vid kliniska prövningar och vid behandling i många olika behandlingsformer och inom olika indikationer över hela världen. GAIAs teknologiplattform, broca®, har flexibiliteten som krävs för att använda de mycket individanpassade produkterna på nästan alla webbkompatibla enheter.

Orexo äger de exklusiva globala rättigheterna till projektet.

Relaterade länkar:

Om GAIA

https://gaia-group.com/en/

 

Pressmeddelandet angående partnerskapet med GAIA

https://www.orexo.se/media/pressreleaser?releaseId=D6A5C1C35B93C6E1

 

Orexos VD ger sina kommentarer om utvecklingen av en ny digital terapi (endast tillgänglig på engelska)

https://www.youtube.com/watch?v=zqLeOkWY3jc