Snabb fakta  
API Buprenorfin
Teknologi Oral
Indikation Opioidberoende
Utvecklingsfas Preklinik
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utcekling eller via partner Intern utveckling

Identiferbart behov

Idag är buprenorfinprodukter för behandling av opioidberoende endast tillgängliga i form av sublinguala/buckala tabletter och filmformuleringar. Dessa är i allmänhet mindre praktiska i jämförelse med oral administrering. Eftersom övervakad behandling kan vara en del av patientvården, till exempel behandling på metadonkliniker, vilket är särskilt vanligt i Europa, är ofta upplösningstiden ett hinder för att penetrera detta marknadssegment.

Koncept

OX382 utvecklas som en oral, sväljbar formulering som innehåller buprenorfin och naloxon för behandling av opioidberoende. Buprenorfin är en partiell opioidreceptoragonist som används i läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende för att lindra abstinenssymtom.

Naloxon, en opioidreceptorantagonist, ingår i formuleringen för att minska risken för missbruk. En sväljbar formulering erbjuder ett antal fördelar jämfört med de administrationsvägar som idag finns tillgängliga för vissa patientgrupper och behandlingskliniker