Snabb fakta  
API Keterolak
Teknologi Sublingual
Indikation Akut medelsvår till svår smärta
Utvecklingsfas Fas 1
Förväntad registrering hos FDA 2021 eller 2022
Intern utcekling eller via partner Intern utveckling

Identiferbart behov

För många opioidberoende patienter startar beroendet efter att ha blivit behandlade med opioider för första gången i samband med kortvarig smärta. Cirka 8–12 procent1 av de personer som förskrivits opioider under en längre tid kommer att utveckla ett beroende och idag är cirka 4–5 miljoner amerikaner beroende, av opioider. I opioidkrisens spår finns det ett enormt behov av icke-opioidbaserade alternativ som effektivt kan behandla smärta och undvika exponering mot opioider.

Koncept

OX338 är baserad på en ny sublingual tablettformulering av ketorolak för behandling av måttlig till medelsvår smärta. Ketorolak är ett potent NSAID-läkemedel med smärtstillande effekt jämförbart med många opioider som används för kortvarig smärtbehandling. Ketorolak kan därför ersätta opioider i många behandlingar och indikationer och på så sätt minska den totala användningen av opioider.

1 Vowles et al. Rates of opioid misuse, abuse, and addiction in chronic pain: a systematic review and data synthesis, Pain (April 2015)