Snabb fakta  
API Nalmefen
Teknologi Nasal
Indikation Opioidöverdos
Utvecklingsfas Fas 1
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utveckling eller via partner Intern utveckling

Identiferbart behov

Drygt 70 200 amerikaner dog av en överdos 2017. En ökande andel dog till följd av användning av den syntetiska opioiden fentanyl eller fentanylanaloger, vilket 2017 låg bakom 30 000 av dödsfallen1. De naloxonbaserade akutmediciner som idag finns tillgängliga har svårt att häva effekterna av sådana opioider

Koncept

OX125 är baserat på en ny och unik teknologi utvecklad för att ge en snabbverkande medicinering med nalmefen, med målet att erbjuda differentierade egenskaper jämfört med nuvarande produkter på marknaden och andra produkter under utveckling.

Precis som naloxon, är nalmefen en opioidreceptorantagonist som upphäver effekterna av opioidagonister, samtidigt som den är betydligt mer långtidsverkande i jämförelse med naloxon.

1National Institute on Drug Abuse