Snabb fakta  
API Naloxon
Teknologi Nasal
Indikation Opioidöverdos
Utvecklingsfas Fas 1
Förväntad registrering hos FDA 2021
Intern utcekling eller via partner Intern utveckling

Identiferbart behov

Drygt 70 200 amerikaner dog av en överdos 2017. En ökande andel dog till följd av användning av den syntetiska opioiden fentanyl eller fentanylanaloger, vilket 2017 låg bakom 30 000 av dödsfallen1. De naloxonbaserade akutmediciner som idag finns tillgängliga har svårt att häva effekterna av sådana opioider

Koncept

OX124 är baserat på en ny och unik teknologi utvecklad för att erbjuda ett snabbverkande akutläkemedel med naloxon med differentierad profil jämfört med de produkter som idag finns på marknaden och med andra produkter under utveckling.

Naloxon är en opioidreceptorantagonist som upphäver effekterna av opioidagonister, bland annat de livshotande andningshämmande effekterna vid en överdos av opioider.

1National Institute on Drug Abuse