Snabb fakta  
API BI1029539
Teknologi Oral
Indikation Mikrovaskulära sjukdomar
Utvecklingsfas Fas 1
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utveckling eller via partner Via partnern Gesynta Pharma AB

Koncept

Kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet är vanligt i kroniska inflammatoriska sjukdomar på grund av vaskulär inflammation och dysfunktionellt endotel.

Ledande läkemedelskandidaten, BI1029539, har identifierats som en mycket selektiv anti-inflammatorisk molekyl genom sin påverkan av mikrosomalt prostaglandin E syntas (mPGES-1). Selektiv deletion av mPGES-1 aktivitet leder till anti-inflammatoriska, vasodilatoriska samt blodplättshämmande effekter.

Projektet utvecklas av Orexos partner Gesynta Pharma AB som äger samtliga rättigheter till projektet.