Våra anställda berättar

Mikaela Odlander

Mikaela Odlander

Director of Digital Therapeutics

Som Director of Digital Therapeutics på Orexo läggs mitt fokus på att hjälpa till att bygga ut affärsenheten Digitala Terapier tillsammans med mitt team. Detta innebär att jag primärt arbetar med USA-lanseringen och marknadsföringsstrategier för DTx portföljen, och affärsutvecklingsstrategier ex-US. Jag har en kandidatexamen i International Business från Handelshögskolan i Göteborg och en masterexamen i Management från UCL i London.


Jag tycker om att arbeta med digital sjukvård och ledde fram till slutet av 2019 ett digitalt innovationsteam vid GSK i London. Digitala terapier är den enda sektorn inom digital hälsa som bygger på kliniska bevis och har skapt en helt ny metod för att ta sig an sjukdomar, ofta inom medicinska områden som fram till nu har saknat tillfredställande behandlingsalternativ med en helhetssyn.

Jag har följt både Orexo och opioidkrisen i USA under många år och blivit lika oroad över krisens utveckling som jag blivit imponerad av företagets arbete.

När jag flyttade tillbaka till Sverige ville jag behålla känslan av att arbeta med något innovativt och meningsfullt inom digital sjukvård. Orexos meddelande att man skapade ett DTx-team kunde inte ha kommit vid en bättre tidpunkt och framstod som en verkligt spännande möjlighet.

Orexo har en fantastisk ledningsgrupp, en ”kan göra”-anda och en hunger för innovation som genomsyrar hela företaget. Det anser jag är något som du bara kan få i ett företag av vår storlek. Efter att ha jobbet för stora läkemedelsföretag under många år var det en frisk fläkt att komma till Orexo. Här finns en utbredd förståelse för att vi bygger någonting som har potential att förändra hälso- och sjukvården och hur patienter med drogmissbruk blir behandlade och omhändertagna. Det är något unikt.

Vi ser fram emot att lansera hela DTx-portföljen under 2020. Det innebär en monumental förändring jämfört med var vi befann oss i början av året och vi måste växla upp från snabbt till ännu snabbare. Men vi är övertygade om att vi som team är rustade för utmaningen och vi är ivriga att genomföra detta för att säkra en lyckad lansering.

DTx är en bransch som är i sin linda. Det ger oss massor av möjligheter, men det betyder också att vi har mycket att bevisa och att vi arbetar i ganska stark motvind. Värdet av digitala terapier har bevisats kliniskt, men hur snabbt tillämpningen går är fortfarande okänt, det gäller alla nya behandlingsstrategier. Optimala vägar för kommersialisering och uppskalning är fortfarande okända marker, många betalare måste fortfarande etablera processer för betalning och återbäring för DTx och det finns inga riktlinjer för prissättning eftersom det inte finns några bra jämförbara exempel. Detta är den svåraste delen av jobbet, men det är också det som jag tycker är mest spännande. Orexo har möjligheten att forma framtiden för DTx och att ta ledarskap på global nivå.

Geri-Lynn Utter

Geri-Lynn Utter

Medical Science Liaison

Jag arbetar på avdelningen Medical Affairs som Medical Science Liaison för Orexo Pharmaceuticals. Orexo tillverkar ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Jag är ansvarig för att ge utbildning kring sjukdomen och djupgående klinisk kunskap om ZUBSOLV® för vårdgivare runtom i USA. Jag arbetar för närvarande också med forskning och utveckling av en digital terapi, MODIA™, utformad för att ge evidensbaserad, terapeutisk intervention för personer som kämpar med opioidberoende.


Att gå över från klinisk praktik till att arbeta inom Medical Affairs vid Orexo har gett mig möjligheten att fortsätta arbeta inom de kliniska områdena missbruksproblem och psykisk hälsa som jag brinner för. I mitt arbete vid Orexo är jag nära involverad i innovativ forskning och utveckling av terapier avsedda att ge individer tillgång till evidensbaserade psykologiska behandlingar. Min tid vid Orexo har gjort det möjligt för mig att medverka till positiva förändringar i behandlingen av missbrukssjukdomar och beteendehälsa och det är jag tacksam för.

Att inte tappa rösten! I min roll som Medical Science Liaison vid Orexo interagerar jag med och ger stöd till många avdelningar; medical, sales, market access, marketing, digital therapeutics, etc. Så under en dag kan jag prata med en mängd kollegor på alla dessa avdelningar. Och i slutet av dagen är jag alldeles utpratad! Men jag uppskattar verkligen allt nytt som varje dag för med sig, det håller mig på tårna.

Människorna förstås! Jag kan utan problem ta telefonen eller skicka ett e-mail till mina kollegor i Sverige eller på USA-kontoret för att diskutera idéer eller problem, brainstorma eller be om vägledning eller råd. Att det känns så bekvämt gör det ofta möjligt att utforska nya koncept, processer och framtida produktutveckling.

I år fokuserar jag på att fortsätta arbeta hårt med våra digitala terapiprodukter (OXD01, Deprexis® och Vorvida®) genom att ge klinisk vägledning och feedback både inom och utom organisationen under våra fortsatta förberedelser för lanseringen av dessa produkter. På det personliga planet kommer jag i år att fortsätta utöva egenvård och självmedkänsla. I samband med COVID-19 drabbas många av de psykologiska effekterna av detta existentiella trauma. Genom att satsa på min egen psykiska hälsa kommer jag att kunna fortsätta uppfylla mina personliga och yrkesmässiga mål.

Mattias Liljestrand

Mattias Liljestrand

Driftansvarig F&U laboratorium

Jag har en bred roll. Som driftansvarig för vårt F&U laboratorium ansvarar jag för lokalernas miljöövervakningssystem som styr klimatet i lokalerna. I min roll ingår också att se till att all utrustning i vårt F&U laboratorium håller hög kvalitet samt att utföra formulerings- och processutvecklingstester för nya utvecklingsprojekt. Jag övervakar också lokalerna på daglig basis samt köper in material och tillbehör för bland annat skötsel av anläggningen.


Jag gillar bredden i mina arbetsuppgifter men också friheten av att kunna styra min egen tid. Jag uppskattar att det förväntas av mig att vara både noggrann och innovativ på samma gång och att jag dagligen ställs inför små och stora utmaningar.

Kombinationen av arbetskamrater, arbetsuppgifter och ett sunt och trevlig klimat. Innan jag började hos Orexo 2008 hävdade jag att jag trivdes hos den tidigare arbetsgivaren men då jag kom hit fick ordet trivsel en helt annan innebörd i positiv bemärkelse.

Bredden i min roll gör att jag måste vara duktig på att prioritera. Men med bra planering och gott samarbete med F&U teamet och en whiteboard på mitt kontor så hjälper det mig att fatta de rätta besluten.

Uppgraderingen av vissa laboratorielokaler för möjlighet att tillverka kliniskt prövningsmaterial. Ett tillstånd som vi fick under 2019. Det innebär att nya krav mot myndigheter måste uppfyllas vilket medför en del nya administrativa arbetsuppgifter, men det är det värt för tillståndet kommer snabba på utvecklingen av nya spännande projekt.

Lee R. Marks

Lee R. Marks

Senior State Government Executive, US Inc

De senaste tio åren har Lee Marks arbetat inom området opioidberoende, senast som Senior State Government Executive for Orexo och tidigare för Reckitt Benckiser Pharmaceutical. I dessa roller har han svarat för hanteringen av myndighetskunder och tillhandahållit tjänster inom området government affairs. Tidigare var han Director for Government Affairs vid New York Health Plan Association (HPA) och arbetade med opinionsbildning och lobbytjänster för denna branschorganisation som representerade drygt 30 hälsoplaner i New York.


Som en ny och positiv kraft inom området beroende gav Orexo mig en unik möjlighet att använda mina kunskaper för att ytterligare stärka den bästa buprenorfin/naloxon-produkten på marknaden. Att vara en del av ett spirande företag mitt under den värsta epidemin i det moderna samhället är just den typ av möjligheter och utmaningar som jag uppskattar och alltid söker. Utan utmaningar ingen glädje!

Framförallt uppskattar jag de människor jag arbetar tillsammans med – mina teammedlemmar inom managed markets, de kliniska kontaktpersonerna på fältet och de hängivna medarbetarna på huvudkontoret. Det finns så mycket att lära sig och så många personer med otroligt kunnande och passion som ger mig regelbunden påfyllnad och drivkraft att lyckas. Jag älskar också den lilla storleken på företaget. Vad vi kanske saknar i fråga om resurser uppvägs mer än väl av möjligheten att ha direktkontakt med alla i bolaget – inom Orexo blir du hörd!

Det finns så mycket att göra och så lite tid! Det kan vara en utmaning för jobb/familjepusslet. Ur en policysynvinkel så ger det faktum att vi har en epidemi alla möjligheter att öka Orexos betydelse inom detta sjukdomsområde. Att prioritera rätt bland de möjligheter som uppstår för att främja utvecklingen av Zubsolv är både spännande och utmanande.

Varje år innehåller ju både hinder och möjligheter, och att etablera en tydlig plats för ZUBSOLV på en allt mer generisk marknad kommer att innebära nya utmaningar, men också möjligheter, under 2019. Trots dynamiken på marknaden är jag optimistisk om att ZUBSOLV kommer att fortsätta vara konkurrenskraftigt och att vi kommer att fortsätta vara innovativa i vårt angreppssätt till denna nya marknad.