Top image

Våra anställda berättar

  • Geri-Lynn Utter
  • Mikaela Odlander
  • Mattias Liljestrand
  • Julyne Derisse-Simmons
  • Lee R. Marks
Loading data...
Varför har du valt att arbeta för Orexo?

Att gå över från klinisk praktik till att arbeta inom Medical Affairs vid Orexo har gett mig möjligheten att fortsätta arbeta inom de kliniska områdena missbruksproblem och psykisk hälsa som jag brinner för. I mitt arbete vid Orexo är jag nära involverad i innovativ forskning och utveckling av terapier avsedda att ge individer tillgång till evidensbaserade psykologiska behandlingar. Min tid vid Orexo har gjort det möjligt för mig att medverka till positiva förändringar i behandlingen av missbrukssjukdomar och beteendehälsa och det är jag tacksam för.

Vad är det svåraste med ditt jobb?

Att inte tappa rösten! I min roll som Medical Science Liaison vid Orexo interagerar jag med och ger stöd till många avdelningar; medical, sales, market access, marketing, digital therapeutics, etc. Så under en dag kan jag prata med en mängd kollegor på alla dessa avdelningar. Och i slutet av dagen är jag alldeles utpratad! Men jag uppskattar verkligen allt nytt som varje dag för med sig, det håller mig på tårna.

Vad är det bästa med att arbeta för Orexo?

Människorna förstås! Jag kan utan problem ta telefonen eller skicka ett e-mail till mina kollegor i Sverige eller på USA-kontoret för att diskutera idéer eller problem, brainstorma eller be om vägledning eller råd. Att det känns så bekvämt gör det ofta möjligt att utforska nya koncept, processer och framtida produktutveckling.

Vilka är dina största utmaningar under det kommande året?

I år fokuserar jag på att fortsätta arbeta hårt med våra digitala terapiprodukter (OXD01, Deprexis® och Vorvida®) genom att ge klinisk vägledning och feedback både inom och utom organisationen under våra fortsatta förberedelser för lanseringen av dessa produkter. På det personliga planet kommer jag i år att fortsätta utöva egenvård och självmedkänsla. I samband med COVID-19 drabbas många av de psykologiska effekterna av detta existentiella trauma. Genom att satsa på min egen psykiska hälsa kommer jag att kunna fortsätta uppfylla mina personliga och yrkesmässiga mål.

Disclaimer
Återgå Fortsätt