Orexo har utvecklats från ett FoU bolag till ett lönsamt fullt integrerat specialistläkemedelsbolag med egen kommersiell verksamhet i USA. Från en stark operationell och finansiell plattform siktar bolaget på att bli ledande inom opioidmissbruk och beroende. För att nå dit ska den kommersiella verksamheten breddas genom M&A och egenutvecklade produkter samtidigt som lönsamheten ska växa.