2021-08-24 - Besökspolicy Orexo, Uppsala, med hänsyn till covid-19

Av hänsyn till medarbetare, temporär personal och besökare, tillämpar vi följande regler gällande närvaro i våra lokaler. Notera att dessa regler gäller för alla som befinner sig i våra lokaler.

  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
  • Har du varit i kontakt med någon med konstaterad covid-19 smitta, följ noggrant vårdens instruktioner och förhållningsregler. Fram till dess att du kontaktats av vården med förhållningsregler får du inte vistas i våra lokaler.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra (mer än två meter).
  • Munskydd finns utplacerade i våra lokaler.
  • Följ instruktioner och markeringar i våra lokaler gällande avstånd.
  • Undvik handskakningar.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Handsprit finns utplacerade i våra lokaler.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.