James Noble utsedd till styrelseordförande

Uppsala - 16 april 2020. Orexo AB (publ.) meddelar idag att James Noble utsetts till styrelseordförande. Beslutet togs på dagens årsstämma, enligt valberedningens förslag. Förutom James, valdes Charlotte Hansson till ny styrelseledamot. Båda efterträder Martin Nicklasson och Kristina Schauman, styrelseordförande respektive styrelseledamot, som avböjt omval.

James Noble har över trettio års industriell erfarenhet från både publika och privata bolag, senast som Chief Executive Officer (CEO) och en av grundarna av Adaptimmune, ett bolag börsnoterat i Storbritannien. Dessförinnan var James grundare och CEO för det brittiska börsnoterade bolaget Immunocore från 2007 to 2014, och arbetade tidigare vid MediGene, British Biotechnology och Kleinwort Benson Group som Director of Corporate Finance. Han började sin karriär som auktoriserad revisor vid PricewaterhouseCoopers, efter examen från University of Oxford med en M.A. i litteratur.

Charlotte har lång erfarenhet från en rad olika branscher och geografiska marknader, och innehar idag rollen som Chief Financial Officer (CFO) på Systembolaget AB.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB kommenterar: ”Jag vill passa på att tacka Martin Nicklasson för hans stora engagemang i Orexos utveckling. Hans fokus på vår omvälvande resa från ett rent FoU-företag till ett fullt integrerat, lönsamt, specialistläkemedelsföretag har varit mycket betydelsefull. Jag är glad att välkomna James Noble som ny styrelseordförande. Han bidrar med stor erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin som kommer att vara ovärderlig för vår framtida tillväxt. Vår nya styrelseledamot Charlotte Hansson har omfattande kunskap och erfarenhet inom det finansiella området, och båda brinner för den viktiga uppgiften Orexo har. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem på Orexos fortsatta resa, med digitala terapier som en lovande och spännande del av vår verksamhet.”

För ytterligare information, kontakta:

Orexo AB (publ.)                
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                                                                                           
Tel: 018 780 88 00
E-post: ir@orexo.com                                                                        


Lena Wange, IR och Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
E-post: ir@orexo.com
 

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som svarar mot ouppfyllda behov främst inom det växande beroendeområdet. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Denna information offentliggjordes av Orexo AB (publ) den 16 april 2020 kl 19.45.