Orexo finns i följande kanaler i sociala medier. Nedan listas kanaler som hanteras från huvudkontoret samt dess huvudsakliga innehåll och målgrupp.