OX640 - Akut behandling av allergiska reaktioner

Snabbfakta  
API Adrenalin
Teknologi amorphOX™, nasal pulverteknologi
Indikation Akut behandling av allergiska reaktioner
Utvecklingsfas En första explorativ human klinisk farmakokinetikstudie förväntas utföras under andra halvåret 2022.
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utveckling eller via partner Intern utveckling

 

Identifierat behov
Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, ett globalt och växande hälsoproblem. Marknaden domineras idag av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin, även om nya administrationsalternativ är under utveckling.

Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning, vilket är anledningen till att dagens kommersiella adrenalinprodukter har begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden.

Vårt mål
Med OX640 vill Orexo erbjuda patienter ett bekvämare och nålfritt alternativ till de autoinjektorer som idag finns på marknaden. Eftersom adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens ämnar produkten samt att medföra en ökad flexibilitet gällande adrenalinprodukters hantering och lagring. På så vis medförs betydande fördelar för patienter och sjukvården gällande säkerställning av att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

För att uppnå dessa mål baseras OX640 på Orexos nya egenutvecklade Drug Delivery plattform amorphOX™ - en plattform som visar lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata.