OX640 - Akut behandling av allergiska reaktioner

Snabbfakta  
API Adrenalin
Teknologi amorphOX®
, nasal pulverteknologi
Indikation Akut behandling av allergiska reaktioner
Utvecklingsfas En första explorativ human klinisk farmakokinetikstudie förväntas utföras under andra halvåret 2022.
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utveckling eller via partner I nuläget intern utveckling, men partnerskap planeras inledas under utveckling och vid kommersialisering

 

Identifierbart behov

Idag består allergiska akutläkemedel av nålbaserade autoinjektorer som administrerar adrenalin för att vända livshotande reaktioner (anafylaxi). Oavsett om dosen ska självadministreras eller med hjälp av andra upplevs det ofta som skrämmande att på ett korrekt sätt ge nålinjektioner, vilket potentiellt kan leda till att värdefulla livräddande minuter går förlorade. Nuvarande lösningar är dyra och administrationsenheterna måste ofta bytas ut, då adrenalin snabbt degraderas vid lagring.


Vårt mål

Under årtionden utan nya innovationer dominerar produkter som EpiPen. Orexo siktar på att komma ut med en produkt som är mer snabbverkande vilket krävs i livshotande situationer. Med sin nasala endos-administration är OX640 dessutom användarvänlig och väldigt enkel att lära sig hantera. 

Differentiering

Byggd på plattformen amorphOX™, kommer OX640s intranasala engångsformulering med torrt pulver ge snabb och hög absorption med potential att dubblera stabiliteten och hållbarheten hos nuvarande lösningar. OX640 är dessutom fri från konserveringsämnen, natriummetabisulfit eller andra stabilisatorer som behövs i dagens administrationsenheter. Dessa konserveringsmedel kan också orsaka allergiska reaktioner.