OX338 - Måttlig till medelsvår smärta

Snabbfakta  
API Ketorolak
Teknologi Sublingual
Indikation Akut medelsvår till svår smärta
Utvecklingsfas Avslutat fas 1 studier
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utveckling eller via partner Intern utveckling

Identifierat behov
Opioider används fortfarande många gånger i onödan vid smärtlindring, vilket ytterligare driver på opioidkrisen.

Vårt mål
Baserat på Orexos nya teknologi för oral formulering är målet att utveckla en smärtlindrande behandling med samma effekt som opioider för behandling av kortvarig smärta (upp till fem dagar) utan risk för beroende.

Differentiering
Resultat från den explorativa PK-studien med friska frivilliga visade en signifikant bättre PK-profil – snabbare upptag och högre topp jämfört med nässpray som finns på marknaden.