OX125 - Räddningsmedicinering vid opioidöverdos

Snabbfakta  
API Nalmefen
Teknologi Nasal
Indikation Opioidöverdos
Utvecklingsfas Avslutat fas 1 studier
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utveckling eller via partner Intern utveckling

Identifierat behov
De akutläkemedel som idag finns tillgängliga har utvecklats för heroinöverdoser, men de flesta patienter avlider idag av syntetiska opioider som fentanyl.

Vårt mål
Baserat på Orexos nya teknologi för intranasal formulering är målet att utveckla ett akutläkemedel för situationer där en mer långvarig effekt krävs, t ex i avlägsna områden eller för att bygga upp lager för skydd vid terrorattacker.

Differentiering
Resultat från den första explorativa humana PK-studien i friska frivilliga visade en omfattande och snabb absorption av nalmefen i samtliga tre OX125 formuleringar. Eftersom nalmefen har längre halveringstid än naloxon har OX125 potential att bli ett effektivt läkemedel mot den ökade användningen av potenta, långtidsverkande syntetiska opioider samt skydda mot ”renarkotisering” (en andra överdos) eftersom effekten av en antagonist efter en tid upphör. Ny patentskyddad Drug Delivery teknologi som skyddar produkten till 2039.