OX124 - Räddningsmedicinering vid opioidöverdos

Snabbfakta  

API

Naloxon

Teknologi

Pulverformuleringsteknologi, nasal adminstration

Indikation

Opioidöverdos

Utvecklingsfas

Positiva resultat kommunicerat för den registreringsgrundande studien OX124-002. Kommersiell tillverkning etablerad medan stabilitetsstudien pågår och som förväntas vara avslutad i H2 2022.

Förväntad registrering hos FDA

H2 2022

Förväntad lansering

USA H2 2023

Intern utveckling eller via partner

Intern utveckling

 

Identifierat behov
De akutläkemedel som idag finns tillgängliga har utvecklats för heroinöverdoser, men de flesta patienterna avlider idag av syntetiska opioider som fentanyl.

Vårt mål
Baserat på Orexos nya teknologi för intranasal formulering är målet att utveckla ett akutläkemedel som är snabbare och mer långtidsverkande och därigenom effektivare för att vända överdoser orsakade av syntetiska opioider.

Differentiering
Resultat från den explorativa farmakokinetikstudien (PK-studien) med friska frivilliga visade en signifikant bättre PK-profil – starkare och mer långtidsverkande jämfört med dagens marknadsledande produkt.
Ny patentskyddad Drug Delivery teknologi som skyddar produkten till 2039.