OX124 - Räddningsmedicinering vid opioidöverdos

Snabbfakta  
API Naloxon
Teknologi Nasal
Indikation Opioidöverdos
Utvecklingsfas

Avslutat fas 1 studier. Den slutliga utvecklingsfasen, en pivotal bryggningsstudie (OX124-002) påbörjades den 15 juli 2021

Förväntad registrering hos FDA H2 2022
Intern utveckling eller via partner Intern utveckling

Identifierat behov
De akutläkemedel som idag finns tillgängliga har utvecklats för heroinöverdoser, men de flesta patienterna avlider idag av syntetiska opioider som fentanyl.

Vårt mål
Baserat på Orexos nya teknologi för intranasal formulering är målet att utveckla ett akutläkemedel som är snabbare och mer långtidsverkande och därigenom effektivare för att vända överdoser orsakade av syntetiska opioider.

Differentiering
Resultat från den explorativa farmakokinetikstudien (PK-studien) med friska frivilliga visade en signifikant bättre PK-profil – starkare och mer långtidsverkande jämfört med dagens marknadsledande produkt.
Ny patentskyddad Drug Delivery teknologi som skyddar produkten till 2039.