OX-MPI - Mikrovaskulära sjukdomar

Snabbfakta  
API BI1029539
Teknologi Oral
Indikation Mikrovaskulära sjukdomar
Utvecklingsfas Fas 2
Förväntad registrering hos FDA -
Intern utveckling eller via partner Via partnern 

Identifierat behov
För många allvarliga mikrovaskulära komplikationer finns idag få till inga godkända farmakologiska behandlingsalternativ.

Vårt mål
Gesynta Pharma, som äger alla rättigheter till OX-MPI (GS-248), har som mål att utveckla en behandling för de mikrovaskulära sjukdomarna vid kroniska inflammatoriska tillstånd.

Differentiering
Mer effektiv och/eller säkrare än nuvarande godkända behandlingar.