Utvecklat läkemedel godkända på marknader över hela världen

I vårt arbete med att möta identifierade behov bland patienter och vårdgivare utvecklar Orexo förbättrade läkemedel genom att kombinera kända läkemedelssubstanser med egna patenterade Drug Delivery teknologier. Utvecklingsprocessen kännetecknas av lägre risk och kortare utvecklingstid. 

Sedan starten har Orexo utvecklat tre läkemedelsprodukter som kommersialiseras i egen regi i USA eller över hela världen genom partners. Dessa produkter har utvecklats med fokus på innovativa lösningar för att tillgodose patientens behov, mestadels inom opioidberoende och smärta. Idag är Orexo en väletablerad verksamhet med finansiella resurser och expertis för att fortsätta utveckla projekt från koncept till kommersialisering.

Pipeline av läkemedel och utvecklingsprojekt

Läkemedel
Produkt/Projekt
Explorativ
Preklinisk
Fas
1
2
3
Registrering
Godkänd och/eller lanserad
US
EU
RoW
ZUBSOLV® Opioidberoende
Abstral® Genombrottssmärta hos cancerpatienter
Partner: Kyowa Kirin
Edluar® Sömnbesvär
Partner: Mylan
OX124 Naloxon, opioidöverdos
OX125 Nalmefen, opioidöverdos
OX338 Ketorolak, måttlig till medelsvår smärta
OX-MPI BI1029539, mikrovaskulära sjukdomar
Partner: Gesynta Pharma
Godkänd i Australien

Lovande resultat för OX338

29 JANUARI, 2020 – PK studien för OX338, som utvärderat nya formuleringar av ketorolak för behandling av smärta visade lovande resultat. Formuleringarna demonstrerade förbättrad biotillgänglighet och tolererbarhet jämfört med den kommersiellt tillgängliga referensprodukten. Nästa steg är att ytterligare optimera formuleringen för att säkerställa utvecklandet av en unik produktprofil med starkt patentskydd.

Nästa generations teknologier

En ambition är att utveckla innovativa teknologier för både orala, subliguala och intranasala läkedelsformuleringar. Flera viktiga steg har tagits för att utveckla plattformar för nya produkter som kan erbjudas patienter världen över.