Utvecklat läkemedel godkända på marknader över hela världen

I vårt arbete med att möta identifierade behov bland patienter och vårdgivare utvecklar Orexo förbättrade läkemedel genom att kombinera kända läkemedelssubstanser med egna patenterade Drug Delivery teknologier. Utvecklingsprocessen kännetecknas av lägre risk och kortare utvecklingstid. 

Sedan starten har Orexo utvecklat tre läkemedelsprodukter som kommersialiseras i egen regi i USA eller över hela världen genom partners. Dessa produkter har utvecklats med fokus på innovativa lösningar för att tillgodose patientens behov, mestadels inom opioidberoende och smärta. Idag är Orexo en väletablerad verksamhet med finansiella resurser och expertis för att fortsätta utveckla projekt från koncept till kommersialisering.

Pipeline av läkemedel och utvecklingsprojekt

Läkemedel
Produkt/Projekt
Explorativ
Preklinisk
Fas
1
2
3
Registrering
Godkänd och/eller lanserad
US
EU
RoW
ZUBSOLV® Opioidberoende
Abstral® Genombrottssmärta hos cancerpatienter
Partner: Kyowa Kirin
Edluar® Sömnbesvär
Partner: Mylan
OX124 Naloxon, opioidöverdos
OX125 Nalmefen, opioidöverdos
OX338 Ketorolak, måttlig till medelsvår smärta
OX640 Adrenalin. Nasalt adrenalinläkemedel
OX-MPI BI1029539, mikrovaskulära sjukdomar
Partner: Gesynta Pharma
Godkänd i Australien

Positiv data från registreringsgrundande studie för OX124

I mitten av november 2021 kunde Orexo kommunicera positiv data från den registreringsgrundande studien för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett akutläkemedel vid överdoser. Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. Data från studien kommer ligga till grund för en NDA-ansökan hos FDA som planeras lämnas in under andra halvåret 2022.

Nästa generations teknologi

Orexo har framgångsrikt utvecklat en plattform för läkemedelsformulering, amorphOX®, vilket är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi, som är mycket snabblöslig och stabil. amorphOX® fungerar med olika aktiva substanser, beredningsformer och administrationsvägar. Dess breda tillämplighet innebär en betydande potential.