Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, 2 juli 2013 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner.

Per den sista handelsdagen i juni månad fanns totalt 30.012.332 aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11, e-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 90 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2013, kl 15.00.