Abstral® godkänt i Kanada

Uppsala – 22 februari, 2011 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att ProStrakans partner i Kanada, Paladin Labs Inc. har fått besked från den kanadensiska läkemedelsmyndigheten (Canadian Government Department with responsibility for public health) att Abstral® blivit godkänt.

Abstral är en snabbt sönderfallande sublingual tablett innehållande fentanyl. Produkten är godkänd för behandling av genombrottssmärta hos patienter som behandlas med opioidanalgetika för underliggande kronisk cancersmärta.

Orexo har utlicensierat Abstral till ProStrakan för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Rättigheterna för den kanadensiska marknaden sublicensierade ProStrakan 2008 till Paladin. Orexo kommer att få royalty på försäljningen i Kanada samt ersättning när vissa försäljningsnivåer uppnås.

Abstral godkändes i januari av FDA i USA och ProStrakan planerar att lansera produkten under första kvartalet 2011.

Anders Lundström, VD och koncernchef för Orexo kommenterar: ”Vi är mycket glada att kunna tillkännage det kanadensiska godkännandet. Denna läkemedelsmarknad är betydande och är idag en av världens 10 största och också en av de snabbast växande. Vi är övertygade om att Paladin kommer att bli en utmärkt partner för ProStrakan och Orexo och att Abstral kan hjälpa de cancerpatienter i Kanada som drabbas av genombrottssmärta. För Orexo är det kanadensiska godkännandet ytterligare ett viktigt steg i att förse läkare och patienter med effektiva produkter för behandling av smärta.


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Orexo AB
Anders Lundström, VD och koncernchef
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Robin Wright, finanschef
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2011 kl. 14:30:00.


Om Abstral®
Abstral är en snabbverkande och snabbt sönderfallande tablett för sublingual (under tungan) administrering av fentanylcitrat för upptag genom munslemhinnan. Abstral ger patienter och läkare en enkel, patientvänlig och kontrollerad transmucosal dosering av fentanyl som möjliggör en individuellt anpassad dosering, vilket krävs för optimal behandling av genombrottssmärta. Abstral godkändes för marknadsföring i USA i januari 2011. ProStrakan avser att lansera produkten där under första kvartalet 2011. Abstral kommer att vara den enda snabbverkande tabletten för sublingual behandling av genombrottssmärta på den amerikanska marknaden. Marknaden för snabbverkande fentanylprodukter i USA värderas till 550 miljoner dollar (källa: Wolters Kluwer, augusti 2010. MAT). ProStrakan startade försäljningen av Abstral i Europa 2009. Under 2010 uppgick försäljningen till 17 miljoner pund. I juni 2010 var marknadsandelen på de fem största europeiska marknaderna 24 procent räknat i antal doser av snabbverkande fentanylprodukter (källa: IMS data, juni 2010).

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.
Mer information finns på www.orexo.se.