Orexo och Invida ingår avtal avseende Abstral™ i Asien och Stillahavsområdet

Samarbetet innebär kommersialisering i 11 länder, däribland Australien och Indien

Uppsala och Singapore - 14 januari, 2011 - Orexo AB (STO: ORX) och Invida Group Private Limited meddelar idag att de ingått ett exklusivt licens-och distributionsavtal avseende större delen av Asien och Stillahavsområdet för Abstral™, Orexos läkemedel för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Enligt avtalet ska Orexo leverera Abstral till Invida, och Invida kommer att ansvara för regulatoriska och medicinska frågor samt marknadsföring och försäljning i 11 länder i Asien och Stillahavsområdet, med undantag för Kina där Orexo redan har en partner. De finansiella villkoren i avtalet offentliggörs inte.

"Invida har en stark marknadsposition i regionen och vi är övertygade om att de effektivt och framgångsrikt kommer att kommersialisera Abstral. Partneravtal av denna typ är viktiga för att ytterligare stärka Abstrals lönsamhet globalt.", säger Thomas Lundqvist, tillförordnad VD för Orexo.

"Med detta avtal och våra resurser kan vi möta snabbt växande efterfrågan på nya och effektiva behandlingar av smärta. Detta ligger även i linje med vårt mål att bilda renodlade partnerskap där vi kan verka över hela värdekedjan och leverera läkemedel till Asien och Stillahavsområdet. Abstral är en värdefull tillgång som stärker vår växande produktportfölj inom stödbehandling för cancer. Vi är mycket entusiastiska över samarbetet och har stort förtroende för produkten och dess potential i hela regionen.", säger John Graham, VD och koncernchef för Invida.

Avtalet omfattar Australien, Indien, Filippinerna, Sydkorea, Singapore, Indonesien, Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam och Nya Zeeland.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Orexo AB
Thomas Lundqvist, tillförordnad VD
Tel: 0705-31 83 41
E-post: thomas.lundqvist@orexo.com

Robin Wright, finanschef
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

Invida
Media & Investors
Liz Pingpank
LaVoie Group
Tel: +1 978-745-4200 x104
E-post: lpingpank@lavoiegroup.com

Om Abstral™
Abstral är en snabbverkande och snabbt sönderfallande tablett för sublingual (under tungan) administrering av fentanylcitrat för upptag genom munslemhinnan. Abstral ger patienter och läkare en enkel, patientvänlig och kontrollerad transmucosal dosering av fentanyl som möjliggör en individuellt anpassad dosering, vilket krävs för optimal behandling av genombrottssmärta.
Abstral godkändes för marknadsföring i USA i januari 2011. ProStrakan avser att lansera produkten där under första kvartalet 2011. Abstral kommer att vara den enda snabbverkande tabletten för sublingual behandling av genombrottssmärta på den amerikanska marknaden. Marknaden för snabbverkande fentanylprodukter i USA värderas till 550 miljoner dollar (källa: Wolters Kluwer, augusti 2010. MAT).
ProStrakan startade försäljningen av Abstral i Europa 2009. Under 2010 uppgick försäljningen till 17 miljoner pund. I juni 2010 var marknadsandelen på de fem största europeiska marknaderna 24 procent räknat i antal doser av snabbverkande fentanylprodukter (källa: IMS data, juni 2010).

Om genombrottssmärta hos cancerpatienter
Genombrottssmärta är en akut och oftast svår smärta som kan uppträda trots att patienten får långverkande opiodanalgetika för den kroniska smärtan. Den kallas genombrottssmärta eftersom den bryter igenom den underliggande smärtbehandlingen. För vissa patienter inträffar genombrottssmärta vid vardagliga aktiviteter, såsom promenader eller påklädning. För andra kan smärta uppstå oväntat utan någon speciell anledning.

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.
Mer information finns på www.orexo.se.

Om Invida
Invida förbättrar livet för patienter i Asien genom att kommersialisera unika läkemedel av hög kvalitet. Vi gör detta med ett etablerat varumärke, god kunskap om försäljning och stor kompetens inom ett antal viktiga terapiområden samt med gedigen erfarenhet från alla betydande marknader i Asien och Stillahavsområdet. Med omfattande resurser säkrar vårt dedikerade team av specialister snabb tillgång till marknaden.
Med mer än 4.000 anställda på 13 marknader i  Asien och Stillahavsområdet driver Invida hela den kommersiella värdekedjan från godkännande och lansering till  vidareutveckling av produkter. Vi hanterar en portfölj av egna varumärken samt licensierade produkter från både bioteknikbolag och stora multinationella företag. Samarbeten är en viktig komponent i Invidas affärsmodell. Vi har nära samarbete med våra partners för att utveckla effektiva strategier och därmed maximera potentialen för de produkter vi anförtros.
Mer information finns på www.invida.com.

 Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2011 kl. 08:00.