Anders Lundström utsedd till ny VD för Orexo

Uppsala, den 13 januari 2011 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att man har utsett Anders Lundström till ny VD, för att driva bolagets kommersiella utveckling. Han kommer närmast från Biogen Idec i USA, ett av världens främsta bioteknikbolag.

”Anders är en drömrekrytering för Orexo. Med honom får Orexo en VD med gedigen internationell bakgrund och stark kommersiell erfarenhet. Anders kommer också att etablera ett marknadstänkande tidigt i produktutvecklingen. Det är helt rätt i den nya strategiska fas Orexo gått in i, med ett ökat fokus på utveckling, marknadsföring och försäljning av egna läkemedel”, säger styrelsens ordförande Håkan Åström.

”Orexo har varit framgångsrika i att utveckla kommersiellt attraktiva produkter. Marknadsgodkännandet av Abstral i USA är det senaste beviset på det. Orexo har också betydande samarbeten med Boehringer Ingelheim, Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica, samt Novartis. Jag ser med entusiasm fram emot att leda bolaget genom nästa fas – att bygga upp en kommersiell verksamhet med en stark portfölj av egna produkter som vi marknadsför och säljer själva i Europa eller USA”, säger Anders Lundström.

Sedan hösten 2010 inriktar Orexo sitt utvecklingsarbete på att bygga upp en portfölj av egna läkemedel som bolaget avser att marknadsföra och sälja i egen regi. Sedan dess har tre nya utvecklingsprogram initierats, samtliga baserade på Orexos beprövade teknologier och inriktade mot specialistmarknaden.

Anders Lundström tillträder den 1 februari 2011. Han har tidigare varit chef för Biogen Idec International Commercial Operations, med direkt marknads- och försäljningsansvar i 28 länder och försäljning via distributörer i över 50 länder, en organisation med totalt 800 anställda och intäkter överstigande 1,5 miljarder dollar. Han har också lanserat ”blockbusters” inom specialistsegment som Avonex och Tysabri. Anders Lundströms senaste roll på Biogen Idec var som chef för Biogen Idec Hemophilia Inc.

Anders Lundström har de senaste 11 åren arbetat utanför Sverige; i Danmark, Schweiz och de senaste fem åren i USA. Innan han kom till Biogen Idec arbetade Anders Lundström i olika marknadsförings- och försäljningsroller på AstraZeneca, Janssen-Cilag och Bristol-Myers Squibb. Han är apotekare och marknadsekonom.

Rekryteringen innebär att Torbjörn Bjerke lämnar VD-posten. Han kommer som tidigare meddelats att föreslås som ledamot i Orexos styrelse. Vice VD Thomas Lundqvist är tillförordnad VD från och med idag till den 1 februari då Anders Lundström tillträder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Åström, styrelseordförande
Telefon: 0703-74 72 13
E-post: hakan.astrom@orexo.com 

Anders Lundström, tillträdande VD
Telefon: 0706-22 59 93
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral® är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.
Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2011 kl. 08:00.