Orexo rapporterar fas I-resultat för OX219, en ny sublingual tablettformulering för behandling av opioidberoende

Uppsala, den 14 december, 2010 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar framgångsrik avslutning av en initial farmakokinetisk studie i OX219-projektet. I en jämförande biotillgänglighetsstudie har Orexos sublinguala tablettformulering innehållande buprenorfin/naloxon visat goda resultat jämfört med det konkurrerande preparatet Suboxone®, som är den på marknaden ledande produkten för behandling av opioidberoende. Värdet på marknaden för opioidberoende uppgår idag till ca 1,4 miljarder USD globalt. Baserat på dessa positiva resultat, kommer Orexo att under Q1 2011 diskutera detaljerna kring det fortsatta utvecklingsprogrammet för OX219 med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (US Food and Drug Administration, FDA). Efter mötet med FDA kommer Orexo att fatta beslut kring den fortsatta utvecklingen av OX219.

”Det framgångsrika utfallet av denna studie är ett viktigt steg i byggandet av Orexos egna produktportfölj och ännu en bekräftelse på vår förmåga att framgångsrikt reformulera läkemedel. Detta är det första av många viktiga steg mot vårt definierade mål att bli ett ledande specialty pharma-bolag”, säger Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef.

OX219 är en ny sublingual tablettformulering innehållande buprenorfin och naloxon för behandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Buprenorfin är en långverkande partiell μ‑opioidreceptoragonist, som dämpar begär vid opioidberoende. Naloxon är en opioid-antagonist som förhindrar intravenöst missbruk. När naloxon tas under tungan, når endast en liten mängd blodbanan, men om det injiceras motverkas ruseffekten och obehagliga abstinenssymtom framkallas hos opioidtoleranta användare.


För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef
Tel: 0708-66 19 90
E-post: torbjorn.bjerke@orexo.com  

Robin Wright, finansdirektör
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

 

Till redaktionen

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral™ är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med målsättningen att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.

Mer information finns på www.orexo.se.

 Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2010 kl.09:00.