Orexo meddelar nya försäljningsdata för Abstral™ från partnern ProStrakan samt uppdaterar om produktens godkännandeprocess i USA

Uppsala, den 16 november, 2010 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar att partnern ProStrakan Group plc (”ProStrakan”) igår i sin kvartalsrapport gav en uppdatering kring Abstral™, Orexos ledande sublinguala fentanylprodukt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. ProStrakan, som ansvarar för försäljningen av Abstral™ i Europa och USA, meddelade att försäljningen av produkten uppgick till 14,1 miljoner GBP (156 miljoner SEK) under årets första 10 månader, vilket motsvarade en tillväxt på 345% jämfört med samma period 2009. Efter att i september 2010 ha lanserat Abstral™ i Italien, fullföljde ProStrakan marknadsföringen av Abstral™ på de 5 största europeiska marknaderna.

ProStrakan meddelade även att registreringen av Abstral™ i USA är i slutfas. Det amerikanska läkemedelsverket (US Food and Drug Administration, FDA) har bekräftat till ProStrakan att genomgången av riskhanteringsplanen (”REMS”) är på väg att avslutas. De slutgiltiga kommentarerna till REMS har lämnats in till FDA och synpunkter kring produktens märkning väntas inom kort. Som en följd av detta uppskattar ProStrakan att ett godkännande av Abstral™ kommer innan årets slut. Prostrakan förbereder för lanseringen av Abstral på den amerikanska marknaden och lanseringen planeras till början av första kvartalet 2011.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 0708-66 19 90
E-post: torbjorn.bjerke@orexo.com

Robin Wright, finansdirektör, Orexo AB
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com 

Till redaktionen

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag.
Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral™ är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa.
Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, både inom arakidonsyrakaskaden samt ett utvecklingsavtal kring gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.

Mer information finns på www.orexo.se.

 

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2010 kl.08:00.