Orexo stärker dotterbolaget Kibion genom att rekrytera Petter Bäckgren som VD

Uppsala, den 27 oktober, 2010 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar att man tillsatt Petter Bäckgren som ny VD för diagnostikdotterbolaget Kibion. Petter har gedigen erfarenhet från försäljning och marknadsföring samt företagsledning inom läkemedels- och diagnostikbranchen, både i Norden och internationellt.

Petter Bäckgren kommer närmast från DiaSorin, där han sedan 2009 hade rollen som chef för den kliniska diagnostikverksamheten i den brittiska, irländska och nordiska regionen. Petter har dessförinnan arbetat på Novartis, där han bland annat arbetade som regional verksamhetschef samt tidigare även som försäljningschef inom området allmänmedicin. Petter har tydligt visat förmåga att öka försäljningen och har starkt kundfokus.

Erik Bergman, som det senaste året fungerat som tillförordnad VD för Kibion, lämnar bolaget för andra uppdrag den 15 november, då Petter tillträder.

Torbjörn Bjerke, Orexos VD och koncernchef kommenterar:
”Vi är mycket nöjda med att vi har lyckats rekrytera Petter Bäckgren till vårt dotterbolag Kibion. Hans gedigna erfarenhet och bakgrund är helt rätt för Kibions fortsatta expansion och värdeökning. Jag vill även tacka Erik Bergman för hans insatser för Kibion, både som finansdirektör och som tillförordnad VD och önskar honom lycka till i fortsättningen.”

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 0708-66 19 90
E-post: torbjorn.bjerke@orexo.com

Robin Wright, finansdirektör, Orexo AB
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

 

Till redaktionen

Om Kibion
Kibion AB, ett helägt dotterbolag till Orexo, är ett dynamiskt företag i expansionsfas och världsledande inom utandningstester för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori (Hp). Kibion har för närvarande två produkter för diagnos av Helicobacter pylori - Diabact® UBT and Heliprobe® System. Kibions produkter säljs i cirka 50 länder, framförallt i Europa, Mellanöstern, Asien och Latinamerika. Företaget grundades 2005 och har sitt kontor i Uppsala.

 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag.
Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav AbstralTM är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa.
Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, både inom arakidonsyrakaskaden samt ett utvecklingsavtal kring gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.

Mer information finns på www.orexo.se.

 

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2010 kl. 12:00.